Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

DANH SÁCH TRUYỆN HỆ

DANH SÁCH TRUYỆN HỆ

 

Mức độ Nồng cốt (MD NC)

Số nhận diện Truyện hệ

(SND TH)

Nội dung

99 TH101 Với vai trò là người dùng ĐN  tôi muốn có chức năng đăng nhập và đăng ký , đăng xuất và hệ thống Đất nhanh tương tác với hệ Cỏ Lam.
99 TH103 Với vai trò là người dùng ĐN  tôi muốn có chức năng xem và quản lý Tổ chức trên hệ thống phần mềm đất nhanh tương tác với hệ Cỏ Lam.
99 TH201 Với vai trò là người dùng tôi muốn chức năng quản lý tổ chức (tổ chức mình tạo, mình tham gia)
88 TH102 Với vai trò là người dùng ĐN tôi muốn có chức năng thêm, sửa, xóa Tổ chức trên hệ thống phần mềm Đất nhanh tương tác với hệ Cỏ Lam.
88 TH104 Với vai trò là người dùng ĐN tôi muốn có chức năng thêm, sửa, xóa Gia phòng trên hệ thống phần mềm đất nhanh.
88 TH105 Với vai trò là người dùng ĐN tôi muốn có chức năng xem và quản lý Gia phòng trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam.
88 TH202 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý gia phòng của tổ chức (Gia phòng tổ chức, gia phòng mình tạo, gia phòng mình tham gia – Thành viên có quyền tạo gia phòng).
88 TH206 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý kho nhân sự thuộc gia phòng.
88 TH208 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý mối quan hệ của nhân sự.
77 TH106 Với vai trò là người dùng ĐN tôi muốn có chức năng thêm, sửa, xóa độ nghiêm trọng của kho truyện hệ từ Gia phòng trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam.
77 TH107 Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng thêm, sửa, xóa trạng thái của kho truyện hệ từ Gia phòng trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam.
77 TH207 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý mối quan hệ của nhân sự.
55 TH204 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý kho truyện hệ của gia phòng.
55 TH209 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý cẩm nang tổ chức.
55 TH210 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý chuyên mục cẩm nang.
55 TH211 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý danh sách văn kiện của cẩm nang.
33 TH203 Với vai trò là người dùng tôi muốn quản lý danh sách thành viên của gia phòng.
11 TH212 Với vai trò là người dùng tôi muốn chức năng đa ngôn ngữ.
11 TH213 Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn chức năng quản lý người dùng.

 


Advertisements

About alex88khoi

2 comments on “DANH SÁCH TRUYỆN HỆ

  1. Pingback: cách phân tích yêu sách theo kiểu chen lấn cực độ « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: