Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn

Bên nhân sự đào tạo cần phải khảo sát, chứng nhận ai đã rành và ai chưa rành kiến thức trong nội dung dưới đây.

Chen lấn Cực độ là cách làm việc của tổ chức CLBVietnamQA, có nghĩa là cùng một lúc vừa áp dụng nghiệp vụ Chen lấn Hàng ngày vừa áp dụng nghiệp vụ Lập trình Cực độ vào các dự án phát triển phần mềm của tổ chức mình. Hứa hẹn phần mềm theo kiểu chen lấn cực độ không chỉ là một danh sách liệt kê các chức năng. Nội dung dưới đây cho biết cách hứa hẹn phần mềm theo kiểu chen lấn cực độ.

 • Khi có người hỏi, truyện hệ là gì, thì phải trả lời nhanh chóng như thế này: “Truyện hệ là một văn bản cho biết vai trò, chức năng và lợi ích của một hệ thống hoặc một phần nhỏ của hệ thống đó.” Bài viết này, Cú pháp truyện hệ, có cho biết thêm.
 • Khi có người hỏi, diễn xuất là gì, thì phải trả lời nhanh chóng như thế này: “Diễn xuất là một chuỗi có các bước nối tiếp nhau cho biết cần phải làm gì để thực hiện mục tiêu do tựa đề diễn xuất quy định.” Bài viết này, Cách ra diễn xuất, có cho biết thêm.
 • Khi có người hỏi, giao phẩm là gì, thì phải trả lời nhanh chóng như thế này: “Giao phẩm nghĩa là có cả kết quả việc làm lẫn biên lai tận dụng.” Lưu ý, biên lai không phải là một lời khen qua cửa miệng mà là một văn bản chứng nhận do người dùng kết quả xuất phát cho biết ai đã dùng kết quả việc mình đã làm xong. Bài viết này, Thang điểm Nhân lực Tổ chức, có cho biết thêm.
 • Khi có người hỏi, hứa hẹn phần mềm là gì, thì phải trả lời nhanh chóng như thế này: “Hứa hẹn phần mềm là giao phẩm trong đó có một bộ văn kiện bao gồm (a) một bản chú giải, (b) một bộ truyện hệ, và (c) các diễn xuất cần thiết.” Bài viết này, Cách phân tích Yêu sách theo kiểu Chen lấn Cực độ, có cho biết thêm.

Trước khi hứa hẹn cần phải tính toán thời gian cần thiết cho việc biên soạn hứa hẹn theo tiêu chuẩn Chen lấn Cực độ như có giải thích dưới đây:

 • Bản chú giải định nghĩa hết các khái niệm có dùng trong các truyện hệ đính kèm, xem ví dụ Bản chú giải ĐNCL1106.
 • Bộ truyện hệ liệt kê theo thứ tự nòng cốt, tức là có đánh số giữa chu vi (11) và trung tâm (99) cho biết mức độ nòng cốt của từng truyện hệ một, xem ví dụ Bộ truyện hệ ĐNCL1106.
 • Diễn xuất nào cũng phải có ít nhất hai truyện hệ và truyện hệ nào cũng phải có mặt ít nhất trong một diễn xuất, xem ví dụ Bộ diễn xuất ĐNCL1106.

Mức độ nòng cốt không phải là mức độ ưu tiên. Mức độ nòng cốt cho biết khoảng cách tương đối giữa bộ phận và trung tâm hệ thống. Khoảng cách này là một giá trị khách quan. Mức độ ưu tiên là một giá trị chủ quan. Khách hàng có quyền yêu cầu làm một truyện hệ có mức độ nòng cốt thấp, trước khi thực hiện các phần nòng cốt nhất của hệ thống mình.

Nếu không làm được những điều trên, khoan trao đổi với khách hàng bên Mỹ vì sẽ làm cho khách hàng bực mình, dẫn đến hậu quả không tốt. Chưa học thuộc lòng những định nghĩa trên đây thì khoan làm việc với khách hàng Mỹ . Nếu cần nên cho đường dẫn tới bài viết này nằm kế bên mình trước khi trao đổi với khách hàng Mỹ.

Tham khảo thêm ở địa chỉ này: http://www.vietnamqa.com/huahen

Advertisements

5 comments on “Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn

 1. Pingback: Tóm tắt Khái quát – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 3. Pingback: Thực hành Biểu đồ Tuần tự « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 4. Pingback: Kế hoạch Tháng 9 CLBVietnamQA 2011 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 5. Rebates
  01-03-2017

  Great article.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 12-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: