Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Diễn xuất Biểu diễn Quản trị Gia phòng Đất nhanh

Mục đích trong diễn xuất này là biểu diễn nghiệp vụ quản trị gia phòng trên hệ thống đất nhanh:

  • LN001: Chạy chương trình QTPCoast.
  • LN002: Nếu đã tạo  tài khoản trên vietnamqa.net hoặc QTPCoast thì bỏ qua  LN003.
  • LN003: Đăng ký tài khoản.
  • LN004: Đăng nhập vào hệ thống máy khách.
  • LN006:  Biên soạn gia phòng trong tổ chức .
  • LN007: Cập nhật thành viên vào gia phòng.
  • LN008: Biên soạn độ nghiêm trọng thì tới LN009, Biên soạn trạng thái thì tới LN010.
  • LN009: Biên soạn độ nghiêm trọng gia phòng.
  • LN010: Biên soạn trạng thái cho gia phòng.
Advertisements

About alex88khoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: