Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Danh sách truyện hệ tháng 7

Mức độ nòng cốt (MD NC)

Số nhận diện truyện hệ (SND TH)

Nội dung

99

TH102

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng thêm, sửa, xóa kho truyện hệ cha trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

99

TH104

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng thêm, sửa, xóa kho truyện hệ con trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

77

TH101

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng xem và quản lý kho truyện hệ cha trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

77

TH103

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng xem và quản lý kho truyện hệ con trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

55

TH105

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng tô màu cho kho truyện hệ cha trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

55

TH106

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng tô màu cho kho truyện hệ con trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

55

TH107

Với vai trò là ngừoi dùng tôi muốn có chức năng Xem tất cả thành viên trong tổ chức trên hệ thống phần mềm đất nhanh tưong tác với hệ Cỏ Lam

55

TH203

Với vai trò người dùng tôi muốn tìm kiếm văn kiện đã xuất bản, văn kiện đang soạn thảo, văn kiện chờ duyệt, văn kiện bị trả lại thuộc tổ chức mà tôi tham gia

44

TH204

Với vai trò người dùng tôi muốn tìm kiếm truyện hệ truyện hệ đã được duyệt, truyện hệ đang thực hiện, truyện hệ đã hoàn thành mà tôi là thành viên của gia phòng đó.

33

TH205

Với vai trò người dùng tôi muốn tìm kiếm đội, nhân sự thuộc gia phòng mình tạo.

22

TH202

Với vai trò người dùng của muốn tìm kiếm gia phòng của tổ chức, gia phòng mình tạo, gia phòng mình tham gia

11

TH201

Với vai trò người dùng tôi muốn tìm kiếm tổ chức, tổ chức mình tạo, tổ chức mình tham gia
Advertisements

About alex88khoi

One comment on “Danh sách truyện hệ tháng 7

  1. Pingback: Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn Tháng 7 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: