Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Diễn xuất bộ truyện hệ cỏ lam tháng 7

Diễn xuất tìm kiếm trên hệ thống cỏ lam:

Mục đích của diễn xuất này là biểu diễn quy trình tìm kiếm tất cả mọi thứ trên hệ thống cỏ lam

 • LN001: đăng nhập vào hệ thống.
 • LN002: chọn chức năng tìm kiếm
 • LN003: tìm kíêm tổ chức đi tới LN004, tìm kiếm gia phòng đi tới LN008, tìm kiếm đội hay nhân sự đi tới LN013, tìm kiếm văn kiện đi tới LN018, tìm kiếm văn kiện đi tới LN023.
 • LN004: chọn giá trị cần tìm kiếm là “Tổ chức”.
 • LN005: chọn tùy chọn tổ chức (tổ chức mình tạo, tổ chức mình tham gia)
 • LN006: gõ vào tên tổ chức cần tìm
 • LN007: hiển thị danh sách tổ chức có tên giống với tên đã nhập vào
 • LN008: chọn gia trị cần tìm kiếm là “Gia phòng”.
 • LN009: chọn tùy chọn gia phòng (gia phòng tổ chức, gia phòng mình tạo, gia phòng mình tham gia)
 • LN0010: gõ vào tên gia phòng
 • LN011: đệ trình tìm kiếm
 • LN012: hiển thị danh sách các gia phòng có tên giống với từ khóa đã nhập thuộc tổ chức của người dùng
 • LN013: chọn gia trị cần tìm kiếm là “Nhân sự”.
 • LN014: chọn tùy chọn đội hoặc nhân sự
 • LN015: gõ vào tên đội hoặc nhân sự
 • LN016: đệ trình tìm kiếm
 • LN017 hiển thị danh sách đội hay nhân sự có tên giống với từ khóa đã nhập .
 •  LN018: chọn gia trị cần tìm kiếm là “Văn kiện”.
 • LN019: chọn tùy chọn văn kiện xuất bản
 • LN020: gõ vào từ khóa cần tìm kiếm
 • LN021: đệ trình tìm kiếm
 • LN022: hiển thị danh sách các văn kiện được xuất bản có tiêu đề hoặc nội dung giống với từ khóa đã nhập vào thuộc tổ chức của người dùng.
 • LN023: chọn gia trị cần tìm kiếm là “Truyện hệ”.
 • LN024: chọn tùy chọn truyện hệ đã hoàn thành (hoặc truyện hệ đang thực hiện…)
 • LN025: gõ vào từ khóa cần tìm kiếm
 • LN026: đệ trình tìm kiếm
 • LN027: hiển thị danh sách các truyện hệ đã hoàn thành có tên truyện hệ hoặc mô tả giống với từ khóa đã nhập vào thuộc các gia phòng mà người dùng tham gia.


Advertisements

About alex88khoi

One comment on “Diễn xuất bộ truyện hệ cỏ lam tháng 7

 1. Pingback: Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn Tháng 7 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: