Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Diễn xuất Bộ Truyện hệ Đất nhanh Tháng 7

Diễn xuất Biên soạn Truyện hệ trên hệ thống đất nhanh:

Mục đích của diễn xuất này là thực hiện các nghiệp vụ trong kho truyện hệ.

 • LN001: Đăng nhập vào hệ thống Đất nhanh
 • LN002: Tạo Tổ chức cho mình
 • LN 003: Tạo Gia Phòng cho tổ chức
 • LN 004: Cập nhật thành viên cho gia phòng
 • LN 005: Biên soạn truyện hệ cha cho  gia phòng
 • LN006: Chọn trạng thái cho truyện hệ cha thì đi tới LN007, Tô màu cho truyện hệ thi đi tới LN008. . Chọn độ nghiêm trọng cho truyện hệ thì đi tới LN010.
 • LN007: Chọn trạng thái cho truyện hệ cha
 • LN 008: Tô màu truyện hệ cha
 • LN 009: Biên soạn truyện hệ con cho truyện hệ cha
 • LN 010: Chọn độ nghiêm trọng cho truyện hệ cha
 • LN011: Chọn trạng thái cho truyện hệ con thì đi tới LN012, Tô màu cho truyện hệ thi đi tới LN013. Chọn độ nghiêm trọng cho truyện hệ thì đi tới LN014
 • LN012: Chọn trạng thái cho truyện hệ con
 • LN 013: Tô màu truyện hệ con.
 • LN014: Chọn độ nghiêm trọng cho truyện hệ con
Advertisements

About alex88khoi

One comment on “Diễn xuất Bộ Truyện hệ Đất nhanh Tháng 7

 1. Pingback: Truyện hệ, Diễn xuất, Giao phẩm và Hứa hẹn Tháng 7 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 22-06-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: