Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Làm việc hiệu quả và có trách nhiệm

  • Làm việc có hiệu quả có nghĩa là kết quả việc làm của bạn phải được người khác công nhận và sử dụng. Nếu kết quả công việc của bạn chỉ có mình bạn biết thì đối với tổ chức, đó chưa hiệu quả.
  • Cụm từ, có trách nhiệm, không có nghĩa là tự mình phải ôm hết mọi sự việc cho trách nhiệm đó. Có trách nhiệm có nghĩa là điều phối sao cho áp dụng được đúng người, đúng thời gian vào trách nhiệm này.
  • Làm việc có trách nhiệm có nghĩa là làm việc đồng đội sao cho nhóm mình kịp thời làm hết việc dựa trên hứa hẹn chung chứ không chỉ làm cho hết giờ mà thôi. Đây là một trong những điều kiện tối thiểu của hội viên CLB. Tổ chức mình sẽ không công nhận là kết quả tốt trừ phi được người khác sử dụng hoặc trả tiền. Thế nên giao phẩm có nghĩa là biên lai người sử dụng chứng nhận đã dùng kết quả việc làm.
Advertisements

About nhansuwebta

One comment on “Làm việc hiệu quả và có trách nhiệm

  1. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 03-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: