Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Giới thiệu Đất nhanh

Thùng đồ nghề CLBVietnamQA dùng để làm dễ việc sinh hoạt cho thành viên câu lạc bộ VietnamQA.

Nếu bạn muốn có một phần mềm tương tự như thế này để có một thùng đồ nghề dành riêng cho nhóm mình, bạn cần đi tới hệ web Cỏ lam tải phần mềm Đất nhanh xuống máy mình rồi làm theo lời hướng dẫn cho biết cách thiết kế giao diện và phát sinh phần mềm cho thùng đồ nghề mới.

Khi chưa có phần mềm Đất nhanh, chúng ta phải xây dựng phần mềm Thùng đồ nghề CLBVietnamQA bằng tay. Khi phần mềm Đất nhanh làm việc hoàn hảo, nó sẽ tự động xây dựng phần mềm Thùng đồ nghề cho bất cứ tổ chức nào muốn có một công cụ tương tự như Thùng đồ nghề CLBVietnamQA.

Phần mềm Thùng đồ nghề Tổ chức, gọi tắt là thùng mẫu, là tên một mô hình khái quát dùng để thiết kế giao diện phần mềm tên là Thùng đồ nghề CLBVietnamQA, gọi tắt là thùng gốc.  Đất nhanh là phần mềm có khả năng dựa trên thùng mẫu phát sinh một phần mềm Thùng đồ nghề dành riêng cho một tổ chức nào đó, gọi tắt là thùng riêng.

Người dùng thùng riêng lúc nào cũng tập trung vào một tổ chức duy nhất, gọi là Tổ chức Hiện thời, xem thực đơn [Phòng » Tổ chức Hiện thời]. Nếu muốn dùng thùng riêng hoạt động cho một tổ chức khác thì nhấp vào [Phòng » Chọn tổ chức khác …].

Gia phòng là một văn phòng trên web dành riêng cho người của tổ chức hiện thời, xem thực đơn [Phòng » Tổ chức Hiện thời]. Người dùng thùng riêng lúc nào cũng tập trung vào một gia phòng duy nhất, gọi là Gia phòng Hiện thời, xem thực đơn [Phòng » Gia phòng Hiện thời]. Nếu muốn dùng thùng riêng hoạt động cho một gia phòng khác thì nhấp vào [Phòng » Chọn gia phòng khác …].

Advertisements

One comment on “Giới thiệu Đất nhanh

  1. Pingback: Tất cả Các bộ Truyện hệ Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 05-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: