Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

TBD có nghĩa là chưa thành hình

Trong văn bản tiếng Anh, TBD có nghĩa là chưa thành hình. TBD có thể viết tắt cho một trong những cụm từ dưới đây:

 • To be determined – Sẽ quy định
 • To be dated – Sẽ đóng dấu
 • To be defined – Sẽ định nghĩa
 • To be delivered – Sẽ bàn giao
 • To be designed – Sẽ thiết kế
 • To be developed – Sẽ phát triển
 • To be documented – Sẽ ghi chép
 • To be declared – Sẽ khái báo
 • To be discussed – Sẽ bàn luận
 • To be decided – Sẽ quyết định
 • To be done – Sẽ làm xong
 • To be derived – Sẽ dẫn xuất
Advertisements

2 comments on “TBD có nghĩa là chưa thành hình

 1. Pingback: My First Class of Objects in VB.NET « VB NET FOREST

 2. Pingback: nhan sam pham nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 05-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: