Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Tường trình Chuyên nghiệp Báo cáo Hàng tuần

Hàng tuần, ai cũng phải gửi một email tường trình chuyên nghiệp đến với trưởng nhóm và sếp trên, nhưng hoàn toàn bằng tiếng Việt chuẩn hoặc Đại Việt Ngữ, tức là không có tiếng Anh hoặc tiếng Bồi, cho biết đã làm gì xong trong tuần qua để lấy được một phần tư tiền lương tháng này.

Tường trình Chuyên nghiệp Báo cáo Hàng tuần sẽ có tối đa 5 điều quan trọng nhất. Không cần tường trình những điều không đáng kể. Điều đáng kể là những kết quả cụ thể liên quan đến thu nhập riêng chung. Cứu xét lương bổng sẽ không thực hiện cho những ai hàng tuần thiếu tường trình như thế. Tất cả mọi người trong tất cả các đội ngủ, luôn cả trưởng nhóm và sếp trên ở Việt Nam, ai thiếu những tường trình này sẽ cho ra khỏi tổ chức vào tháng sau.

Nếu có nhiều hơn năm câu trong một tường trình hàng tuần, không đúng tiêu chuẩn, cũng sẽ cân nhắc thanh lọc. Có một lỗi chính tả hoặc văn phạm còn tha thứ được. Có hai hoặc ba lỗi chính tả và văn phạm thì coi như không đúng tiêu chuẩn, sẽ cân nhắc thanh lọc.

Phòng nhân sự cần cho hết những tường trình này vào hồ sơ nhân sự từng người một. Hồ sơ Nhân sự cần nằm trong sổ web hồ sơ nhân sự. Tháng sau chúng ta sẽ dựa vào kết quả tường trình tháng này để thanh lọng hoặc tăng thưởng nhân sự.

Tường trình Chuyên nghiệp Báo cáo Hàng tuần sẽ có tối đa 5 điều quan trọng nhất. Nếu có nhiều hơn năm câu trong một tường trình hàng tuần, không đúng tiêu chuẩn, cũng sẽ cân nhắc thanh lọc. Có một lỗi chính tả hoặc văn phạm còn tha thứ được. Có hai hoặc ba lỗi chính tả và văn phạm thì coi như không đúng tiêu chuẩn, sẽ cân nhắc thanh lọc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 06-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: