Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Deliverable – Giao phẩm là gì?

Trong nghiệp vụ giao hàng, hoàn thành có nghĩa là người thực hiện báo đã làm xong việc. Giao phẩm có nghĩa là người dùng kết quả cho biết việc đã làm tốt. Đối với tổ chức CLBVietnamQA, việc hoàn thành sứ mệnh không có nhiều ý nghĩa bằng việc hoàn tất giao phẩm. Cho tới khi giao phẩm được hoàn tất, khoan ăn mừng. Giao phẩm là biên lai đính kèm với kết quả việc làm cho biết người nhận đã sử dụng kết quả và công nhận kết quả thì đã tốt đẹp và đầy đủ.

Xuất liệu hữu hình là kết quả việc làm có thể dạng vật chất ngoài đời. Kết quả của sự suy nghĩ nằm trong thâm tâm không phải là xuất liệu hữu hình.

Giao phẩm là một xuất kết hữu hình mà nhà tiêu thụ nhận được từ nhà cung cấp dựa trên một nhiệm vụ giao phó từ trước. Kết quả việc làm chỉ là một sản phẩm. Nếu bạn muốn nó trở thành giao phẩm, bạn phải đem kết quả việc làm đến với nhà tiêu thụ cho họ sử dụng, hoặc viết tường trình đơn giản cho biết đã có tiến triễn hoặc vấn đề gì. Giao phẩm là một đo lường khách quan. Nếu bạn làm việc chuyên nghiệp thì bạn phải có giao phẩm hằng ngày.

Giao Phẩm = Sản Phẩm + Biên Lai

Giao phẩm không thể nào có tầm quan trọng hơn là lúc có một đại dương nằm ngay ở giữa sự cộng tác của nhiều người từ xa. Dù cho bạn làm việc với một khách hàng hay một nhân viên nội bộ từ xa, nếu bạn không biết cách thường xuyên phát sinh giao phẩm cho phía bên kia thì quan hệ giữa hai bên sẽ không dễ tiếp tục lâu dài được. Người ở gần còn thông cảm nhau được nhưng bạn sẽ không dễ dàng có nhiều cơ hội đem người phía bên kia đại dương ra quán cà phê gần nhà tạ tội về việc thiếu giao phẩm trong thời gian qua.

Đọc thêm

Advertisements

One comment on “Deliverable – Giao phẩm là gì?

  1. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: