Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Khác biệt giữa Việc và Phòng trên Thực đơn mẹ

Món thứ tư trên thực đơn mẹ là “Việc”. Đây có nghĩa là danh bạ việc làm nội bộ của chủ nhân phần mềm. Trong trường hợp Thùng đồ nghề CLBVietnamQA, chủ nhân phần mềm là CLBVietnamQA.

Món thứ năm trên thực đơn mẹ là “Phòng”. Đây có nghĩa là danh bạ văn phòng nội bộ của chủ nhân phần mềm. Nếu công cụ Đất nhanh phát sinh phần mềm đặt tên là Thùng đồ nghề Lớp 12B4 thì chủ nhân là “Lớp 12B4” chứ không phải là CLBVienamQA.

Dưới thực đơn “Việc” có “Phòng ban” và dưới đó có “Phòng kỹ thuật”. Dưới thực đơn “Phòng” có “Cơ cấu Tổ chức” và dưới đó cũng có “Phòng kỹ thuật”. Hai bên khác nhau thế nào? Mệnh lệnh “Phòng kỹ thuật” dưới thực đơn “Việc” dẫn độc giả đến chương trình nghị sự phòng kỹ thuật và nó cho biết những việc liệt kê theo một thứ tự ưu tiên cho phòng kỹ thuật thực hiện. Mệnh lệnh “Phòng kỹ thuật” dưới thực đơn “Phòng” dẫn độc giả đến văn phòng hoặc nơi làm việc của phòng kỹ thuật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: