Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Nghiệp vụ Miêu tả Kiến trúc

  • Dùng [Tiếng Trúc] thể hiện ý tưởng kỹ thuật
  • Phát thảo kiến trúc hệ thống nhiều tháng trước khi lập trình
  • Đáp ứng yêu sách kỹ thuật do khách hàng đưa ra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: