Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Trách nhiệm Toán viên

  • Một toán chỉ có ba và duy nhất ba toán viên: không ít hơn và không nhiều hơn ba toán viên.
  • Hàng ngày phải bỏ trên 50% số giờ mình cần phải làm việc hoà mình với các toán viên khác trong cùng một toán.
  • Các toán viên nên có những trách nhiệm liên quan với nhau.
  • Toán trưởng không phải là Sếp nhân sự của toán viên. Toán trưởng không có quyền thưởng phạt toán viên. Toán trưởng chỉ có quyền hướng dẫn, hỗ trở và báo cáo về toán viên.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: