Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Xệp loại Chủ thể Thùng đồ nghề CLBVietnamQA

  • gp – Gia phòng
  • kh – Khách hàng
  • ns – Nhân sự
  • qh – Quan hệ
  • qt – Quan tâm
  • tc – Tổ chức
  • th – Truyện hệ
  • tt – Thị trường

 

Advertisements

One comment on “Xệp loại Chủ thể Thùng đồ nghề CLBVietnamQA

  1. Pingback: Tất cả Các bộ Truyện hệ Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 10-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: