Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Đào tạo Lập trình viên

Câu hỏi Lãnh đạo

Câu hỏi lãnh đạo là một câu hỏi mấu chốt nhắm vào cốt lõi tầm nhìn. Khi lãnh đạo một dự án, một tổ chức thì chỉ nên ra một câu hỏi lãnh đạo cho dự án hoặc tổ chức đó mà thôi. Ra quá nhiều câu hỏi sẽ làm phai mờ tầm quan trọng của câu hỏi mấu chốt nhất trong quá trình giải quyết vấn đề nhất thời hoặc trường kỳ cho dự án hoặc tổ chức. Một trách nhiệm lãnh đạo là đốc thúc các đội ngũ trong vòng một thời gian ngắn cho biết khi nào sẽ hoàn toàn trả lời những câu hỏi lãnh đạo do ban điều hành đưa ra, nhất là những câu hỏi có đánh số phát sinh từ khách hàng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: