Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Nghiệp vụ Ghi âm Ra lệnh

Giới thiệu Nghiệp vụ

Đây là cách Trưởng nhóm sẽ ra lệnh cho đội ngũ tổ chức mình thi hành. Nghiệp vụ này bao gồm hai thủ tục:

 • Thủ tục Tiếp lệnh
 • Thủ tục Phát lệnh

Thủ tục Tiếp lệnh

 1. Trưởng nhóm sẽ cho lệnh mình ghi âm vào di động
 2. Sau khi ghi âm xong Trưởng nhóm sẽ chuyển tệp ghi âm qua cho ông đại diện 
 3. Khi nhận được tệp ghi âm ông đại diện biên bản mệnh lệnh vào một văn kiện
 4. Chuyển văn kiện mệnh lệnh ngược về email của Trưởng nhóm để kiểm tra lại
 5. Làm theo thủ tục phát lệnh chuyển văn kiện mệnh lệnh tới đúng nơi

Thủ tục Phát lệnh

 1. Lắng nghe cho tới khi nào biên bản được hết nội dung mệnh lệnh trong một văn bản.
 2. Quyết định xem lệnh này là để giao cho ai thực hiện.
 3. Chuyển mệnh lệnh này đến với những người liên quan qua email
 4. Ra bản sao (CC) hoặc chuyển lại cho Trưởng nhóm biết đã làm xong.
 5. Nếu chưa thấy người nhận lệnh đã đúng lúc khẳng định rằng mình đã thấy được văn bản chứa lệnh thì gọi di động yêu cầu họ khẳng định qua email.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: