Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Thước đo Thành công

Định nghĩa hoàn chỉnh của một cây thước đo thành công cho một tổ chức, một phòng ban hoặc một cá nhân cần phải tối thiểu có những điều kiện làm cho người bên ngoài có thể khách quan đánh giá bằng cách treo cờ đèn đỏ, đèn vàng hoặc đèn xanh cho khoảng thời gian cần đo lường mức độ thành công đối với kết quả việc làm của tổ chức, phòng ban hoặc cá nhân đó. Cho kết quả đo lường thành công vào một Tường trình Chuyên nghiệp.

Advertisements

One comment on “Thước đo Thành công

  1. Pingback: Tường trình Chuyên nghiệp Báo cáo Hàng tuần « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: