Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Thông tin Liên lạc

Nếu muốn trực tiếp liên lạc chủ nhân sổ web Chương trình Tô Mỳ Minh Duy ở địa chỉ web cttmmd.wordpress.com xin vui lòng nhắn tin ông Tony Minh Duy, xem cttmmd.wordpress.com/contact

Advertisements

15 comments on “Thông tin Liên lạc

 1. Pingback: Tóm tắt Khái quát – KHKD CXV1TL « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: Giới thiệu Công ty – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 3. Pingback: Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 4. Pingback: Phân tích Ngành nghề – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 5. Pingback: Giới thiệu Sản phẩm – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 6. Pingback: Phân tích Thị trường – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 7. Pingback: Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 8. Pingback: Thị trường Mục tiêu – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 9. Pingback: Kế hoạch Tiếp thị – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 10. Pingback: Phân tích Cạnh tranh – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 11. Pingback: Đội ngũ Quản lý – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 12. Pingback: Dự báo Tài chính – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 13. Pingback: Báo cáo Tài chính – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 14. Pingback: Chiến lược Rút lui – Ví dụ Kế hoạch Kinh doanh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 15. Dr. Eric Nguyen
  18-05-2012

  Hello Brother,
  I am Eric. How are you?
  I have been working like a MMOER and it really works to me.
  Hope you all well!
  Thanks,
  Eric Nguyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: