Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BTHTCXV 10720 Con mắt Thùng xám

 • LN72011 – Con mắt Thùng xám là khung cửa sổ giúp người ta theo dõi nội dung hình ảnh trên thiết bị màn hình nhưng nội bên trong phạm vi của con mắt. Cho tới khi bị xoá đi, con mắt lúc nào cũng lưu trữ hết dữ liệu của nó bên trong một thư mục con dành riêng cho con mắt đó, gọi là Thư mục Con mắt. Tên thư mục đó là tên con mắt do người ta đặt ra.
 • LN72012 – Con mắt có thể ở trong trạng thái hoạt động hoặc bị động. Khi bị động thì người ta mới có thể đặt tên khác cho nó và tên thư mục con mắt sẽ thay đổi theo.
 • LN72013 – Thực đơn văn cảnh của con mắt sẽ có lệnh Start để bắt đầu cho nó hoạt động và lệnh Stop để chấm dứt. Trong khi hoạt động thì lệnh Start biến mất và trong khi bị động thì lệnh Stop biến mất.
 • LN72014Ảnh mẫu là bức hình bên trong khung con mắt, ghi nhớ khi người ta ra lệnh bắt đầu hoạt động. Lúc nào con mắt cũng lưu ảnh mẫu vào thư mục con mắt.
 • LN72015 – Người ta có thể bố trí số mili giây một con mắt dùng để biết bao lâu sẽ chụp hình so sánh với ảnh mẫu một lần nữa, gọi là tần số so sánh.
 • LN72016 – Hình do con mắt chụp chớp nhoáng gọi là hình chớp. Con mắt sẽ dùng tần số so sánh để biết mức độ thường xuyên so sánh hình chớp với ảnh mẫu. Khi có sự khác biệt thì phải lưu hình chớp đó vào thư mục con mắt để người ta có thể theo dõi hết các diễn biến vừa qua của con mắt.
 • LN72017 – Người ta có thể dùng lệnh Properties của con mắt để bố trí một sổ biên bản (log file) trong dạng HTML nằm trong thư mục con mắt.
 • LN72018 – Người ta có thể dùng lệnh “Browse log” trên thực đơn văn cảnh của con mắt để xem nội dung biên bản cho biết tất cả những diễn biến của con mắt đó. Thùng xám sẽ dùng chức năng “mở tệp lớn” để trình bày nội dung biên bản hoạt động của một con mắt thùng xám.
 • LN72021 – Người ta có thể bố trí cho tất cả các con mắt báo động cùng một kiểu khi có sự khác biệt giữa ảnh mẫu và hình chớp.
 • LN72022 – Người ta có thể bố trí cho mỗi con mắt báo động một kiểu khác nhau khi có sự khác biệt giữa ảnh mẫu và hình chớp.
 • LN72031 – Khi có sự khác biệt, cho tôi cơ hội quyết định lấy hình chớp làm ảnh mẫu cho lần so sánh kế tiếp.
 • LN72032 – Tôi có thể bố trí để thùng xám không cần ngưng lại mà cứ việc luôn lấy hình chớp làm ảnh mẫu cho lần so sánh kế tiếp khi có sự khác biệt mới. Chức năng Browse log sẽ cho thấy diễn biến thay đổi trong quá khứ.
 • LN72033 – Tôi có thể tô màu con mắt theo ý tôi. Màu con mắt là màu đường viền khung chữ nhật của con mắt đó.
 • LN72034 –  Tôi có thể bố trí để thùng xám tô đường viền con mắt bằng một màu do tôi chỉ định trong một trường hợp do tôi chỉ định. Ví dụ, nếu có sự khác biệt ít nhất một lần, con mắt luôn màu đỏ cho tới khi tôi tô màu khác.
 • LN72035 – Tôi có thể dùng lệnh văn cảnh “Quick Review” kêu con mắt cho tôi một thanh cuộn để tôi có thể kéo nó từ trái sang phải xem từng hình chớp một dựa theo thứ tự thời gian. Lệnh văn cảnh là một món trên thực đơn văn cảnh.
Advertisements

One comment on “BTHTCXV 10720 Con mắt Thùng xám

 1. Pingback: BTHTCXV 10803 – DLL cho Con mắt Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: