Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BTHTCXV 10801 – Giới thiệu Thùng xám là gì?

 • 10801LN01 – Xin chào các bạn, và nhất là những ai muốn tham gia Câu lạc bộ CLBVietnamQA sinh hoạt với nhiều lập trình viên khắp nơi trong nước nhằm rút kinh nghiệm làm việc theo nhóm cho nhiều mục đích riêng chung…
 • 10801LN02 – Thùng Chất Xám Việt (TCXV), gọi tắt Thùng xám, là một phần mềm dành cho những ai hay dùng hệ điều hành của Microsoft cho việc ở sở làm cũng như sinh hoạt tại gia. Mục đích tối cao của phần mềm Thùng xám là tiết kiệm thời gian cho người dùng hệ điều hành Windows trong máy tình của họ. Nhấp vào đây xem những bài giới thiệu trước đây.
 • 10801LN03 – Phần mềm này đặt tên là Thùng xám vì nó là một thùng đồ nghề do tổ chức Chất Xám Việt 1 Triệu Lần (CXV1TL) của Câu lạc bộ CLBVietnamQA nảy sinh, thiết kế và thực hiện. Trong tiếng Anh, một người của tổ chức này gọi là một velgie. Thế nên tên Mỹ của Thùng xám là Velgiebox. Cho những ai rành tiếng Anh, Thùng xám (velgiebox) có ý nghĩa là thùng đồ nghề do chất xám Việt làm ra chứ không có nghĩa là một thùng màu xám (a gray box).
 • 10801LN04 – Liên kết http://wp.me/p2WUG-oV sẽ dẫn độc giả tới đây. Đây là lời nói số hai (LN04) trong Bộ truyện hệ (BTH) số 10801 cho phần mềm Thùng Chất Xám Việt (TCXV). Tựa đề của bất cứ nội dung nào cũng sẽ bắt đầu với ký hiệu BTHTCXV nếu trong đó có chứa một hoặc nhiều truyện hệ mới ra yêu sách khác cho phần mềm Thùng xám. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2011 ký hiệu này chưa thấy xuất hiện trên mạng web quốc tế.
 • 10801LN05 – Mặc dù Thùng xám là do người Việt làm ra, giao diện của nó sẽ có toàn là tiếng Anh. Đó là vì chúng ta muốn đầu tư công sức tổ chức mình vào việc lập trình phần mềm và không muốn phí công sức cho việc phiên dịch. Đây không phải là vì chúng ta không muốn Thùng xám phổ biến sâu rộng ở Việt Nam. Ngược lại, chúng ta muốn nó phổ biến sâu rộng ở trên một trăm quốc gia khác nhau. Vì ai dùng phần mềm Thùng xám cũng sẽ biết ít nhiều tiếng Anh cho nên ai cũng có thể dùng Thùng xám dù cho nó không có giao diện dựa trên tiếng mẹ đẻ đối với nhiều người trên thế giới.
 • 10801LN06 – Để phổ biến nhanh khắp thế giới, Thùng xám cần phải là một phần mềm hoàn toàn miễn phí và bất cứ ai trong cộng đồng người dùng cũng có quyền ra yêu sách cho biết kế tiếp CLBVietnamQA nên xây chức năng nào nữa. Vì thùng đồ nghề này hoàn toàn miễn phí cho người dùng nên CLBVietnamQA sẽ cần nhiều lập trình viên làm việc không công. Thành viên CLB sẽ có nhiều dịp rút kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm cho Thùng xám. Ví dụ cụ thể, một người dùng yêu cầu CLB làm ba chức năng CN1, CN2 và CN3. CLB trả lời rằng chúng ta đồng ý sẽ làm CN1 và CN3 nhưng sẽ không làm CN2 trừ phi chịu trả tiền.
 • 10801LN07 – Thùng xám sẽ là một cơ sở tiếp thị dữ dằn nhằm đem hàng vạn nếu không muốn nói hàng triệu việc làm về cho người ở Việt Nam làm tại gia. Đó chính là tầm nhìn Chất Xám Việt 1 Triệu Lần. Vì thùng đồ nghề này sẽ được phổ biến khắp thế giới nên chúng ta sẽ có dịp trưng bày khắp nơi khả năng chất xám Việt. Ai làm việc nhiều tháng, nhiều năm không công cho CLBVietnamQA sẽ là những người có việc trước, khi nào chúng ta qua cơ sở Thùng xám nhận được yêu cầu đến từ nhiều quốc gia làm việc cho mục đích riêng của người ta. Chúng ta sẽ không nhất thiết cần phải biết tuần nào đã có bao nhiều người dùng Thùng xám.
 • 10801LN08 – Giao diện khung mẹ Thùng xám sẽ dựa vào mô hình Giao diện Đa văn kiện (MDI: Multiple Document Interface), xem bộ truyện hệ BTHTCXV 10802 – Giao diện Đa văn kiện cho Thùng xám.
 • 10801LN09 – Khung mẹ Thùng xám sẽ có số lượng mã nguồn tối thiểu. Bất cứ bộ phận nào của Thùng xám cũng sẽ nằm trong một thư viện động theo kiểu DLL, xem Cách xây một thư viện động theo kiểu DLL và xem BTHTCXV 10722 – Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám.
 • 10801LN10 – Bộ phần đầu tiên của Thùng xám là Con mắt Thùng xám. Bộ phần này sẽ nằm bên trọng một thư viện động kiểu DLL, xem BTHTCXV 10803 – DLL cho Con mắt Thùng xám.
Advertisements

One comment on “BTHTCXV 10801 – Giới thiệu Thùng xám là gì?

 1. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: