Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BTHTCXV 10802 – Giao diện Đa văn kiện cho Thùng xám

  • 10802LN01 – Trong buổi ban đầu, Thùng xám sẽ là phần mềm có một khung mẹ trên nền tảng Giao diện đa văn kiện (MDI).
  • 10802LN02 – Thực đơn mẹ sẽ có File, Edit, Monitor và Help.
  • 10802LN03 – Lệnh File+Exit sẽ làm cho Thùng xám hoàn toàn dừng lại và không còn một dấu vết gì trong bộ nhớ.
  • 10802LN04 – Lệnh File+Open sẽ cho mở một tệp HTML khổng lồ nhưng để xem một phần của nội dung không cần chờ đợi như khi dùng một trình duyệt web. Kết quả sẽ được trình bày trong một khung con có “cảnh cây” (tree view) bên trái và văn bản bên phải. Cây nội dung bên trái sẽ cho người dùng hành hải đi từ một phần này đến một phần khác trong nội dung tệp khổng lồ một cách nhanh chóng.
  • 10802LN05 – Lệnh File+Close sẽ dẹp đi một khung con.
  • 10802LN06 – Lệnh Edit+Find… sẽ cho phép tìm kiếm một cụm từ trong nội dung. Khi nhấp vào F3 thì sẽ tìm được sự xuất hiện lần kế của cụm từ đó trong nội dung.
  • 10802LN07 – Lệnh Help+About… sẽ cho biết số phiên bản của phần mềm này.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: