Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BTHTCXV 10803 – DLL cho Con mắt Thùng xám

  • 10803LN01 – Thực đơn Monitor+Screen sẽ không xuất hiện trên Khung mẹ Thùng xám nếu chưa có ráp vào đó bộ phận DLL cho Con mắt Thùng xám.
  • 10803LN02– Tất cả những truyện hệ nào trong bộ truyện hệ 10719 (LN12) và 10720 (LN13) nói ngược lại với LN01 trên đây sẽ trở thành vô hiệu lực.
  • 10803LN11– Cần phải thực hiện đại đa số Các bộ Truyện hệ Thùng xám Nguyên thuỷ như đã có cho biết trước tháng 8 năm 2011.
  • 10803LN12BTHTCXV 10719 Con mắt Thùng xám
  • 10803LN13BTHTCXV 10720 Con mắt Thùng xám
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: