Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BTHTCXV 10722 – Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám

LN72201Thùng xám (Velgiebox) là phần mềm do tổ chức CLBVietnamQA làm ra dưới danh nghĩa của chương trình Chất Xám Việt 1 Triệu Lần. Lập trình viên nào cũng có thể gia nhập  CLBVietnamQA và ai biết VB.NET hoặc C# cũng có thể tham dự công cuộc xây dựng hệ thống phần mềm Thùng xám.

LN72202 – Đường dẫn tới đây là: http://wp.me/p2WUG-ot

LN72203 – Lời nói nào trong đây cũng được đánh số làm tiện việc tham khảo. Khi muốn liên lạc tác giả hỏi đáp về bất cứ điều gì trong đây, xin vui lòng cho biết số nhận diện (SND) lời nói. Ví dụ, SND đoạn văn này là LN72203.

LN72204 – Công trình xây dựng Thùng xám sẽ được chia ra thành nhiều dự án khác nhau. Kết quả của mỗi dự án là một thư viện động theo kiểu DLL. Thế nên, trước khi tham gia công trình này, bạn nên học cách xây một thư viện động theo kiểu DLL. Điều này có nghĩa là, chúng ta sẽ chia công trình xây dựng Thùng xám ra thành nhiều dự án con và mục tiêu của mỗi dự án là một thư viện động kiểu DLL. Mỗi lập trình viên sẽ chịu trách nhiệm cho DLL của riêng mình và sẽ không cần biết gì hết về nội bộ DLL của người khác.

LN72205 – Một nhóm tối thiểu hai và tối đa bốn lập trình viên gọi là một toán LTV. Dự án DLL nào cũng do một toán LTV chịu trách nhiệm. Người đại diện toán này gọi là toán trưởng. Toán trưởng sẽ có quyền tiếp nhận một LTV mới gia nhập toán mình nhưng toán trưởng sẽ không có quyền đuổi người ta ra khỏi toán mình trước khi làm thủ tục yêu cầu sếp trực tiếp cũng như phòng nhận sự cho phép làm điều đó.

LN72206 – Truyện hệ là một đơn vị việc làm một LTV có thể tự mình hoàn tất thực hiện trong vòng tối thiểu 4 giờ đồng hồ và tối đa 4 ngày. Truyện hệ nhỏ quá thì nhập vào truyện hệ khác. Truyện hệ lớn quá thì phải xé ra thành từng truyện hệ con. Ai cũng phải biết Cú pháp Truyện hệ và ai cũng phải biết cách làm việc theo kiểu Lập trình Cực độ.

LN72207Biểu đồ Tuần tự (BĐTT) là một biểu đồ cho thấy cách các bộ xử lý sinh hoạt với nhau và theo thứ tự nào. Trong tổ chức mình, ai cũng phải biết cách dùng công cụ biên soạn biểu đồ tuần tự gọi là SDEdit 4.0. Trước khi thảo mã thực hiện một truyện hệ, cần phải ra BĐTT cho thấy chức năng nào trong truyện hệ đó sẽ kết nối với thực thể nào trong hệ thùng xám.

LN72208 – Biểu đồ tuần tự sẽ minh hoạ văn bản một truyện hệ nên ta có thể cho BĐTT là tinh thần của truyện hệ. Kiểm tra viên (KTV) là người chịu trách nhiệm cho biết kết quả BĐTT có thể hiện được hết các yêu sách của khách hàng như có nói trong văn bản truyện hệ hay không. Nếu chưa thì khoan làm việc kiểm tra phần mềm xem có làm việc đúng như cả tinh thần lẫn văn tự của truyện hệ hay không.

LN72209 – Danh tánh một cột trong BĐTT cần phải thể hiện được một vật thể có tiết diện chứ không dựa vào tư duy một đối tượng vô tiết diện. Điều này có nghĩa là ai cũng phải biết cách tận dung tư duy lập trình hướng vật thể.

LN72210 – Lập trình viên tham gia công trình xây dựng Thùng xám phải biết cách làm việc theo nhóm và hội đủ hết các
Điều kiện Tối thiểu cho thành viên CLBVietnamQA.

LN72211Ban kiến trúc Thùng xám sẽ là một số người ở Việt Nam làm việc vào mỗi buổi sáng chung sức cùng một lúc với một số người khác vẫn còn thức làm việc vào buổi tối ở Mỹ. Trách nhiệm của Ban kiến trúc Thùng xám sẽ là việc ra kiến trúc hệ thùng xám sao cho hàng chục, hàng trăm thư viện động (DLL) sẽ không dẫm chân lên nhau khi người dùng thùng xám muốn tận dụng hết khả năng các thư viện động cùng một lúc.

LN72212Tất cả những điều trong bài viết này gọi chung là Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám. Bất cứ người nào vấp phải quá nhiều điều khoản trong đây sẽ bị loại ra khỏi Công trình Xây dựng Thùng xám.

LN72213 – Xem bộ truyện hệ nòng cốt: BTHTCXV 10801 – Giới thiệu Thùng xám là gì?

Advertisements

One comment on “BTHTCXV 10722 – Nghiệp vụ Xây dựng Thùng xám

  1. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: