Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Tất cả Các bộ Truyện hệ Thùng xám

Trước khi xem nội dung các bài viết dưới đây, cần phải tham khảo, nghiên cứu nội dung bài viết, CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8. BTHTCXV có nghĩa là Bộ truyện hệ Thùng chất xám Việt. Không phải lời nói nào cũng là truyện hệ nhưng bài viết nào dưới đây cũng có ít nhất một truyện hệ trong đó.

Nhiều truyện hệ dưới đây của Thùng đồ nghề CLBVietnamQA có thể đem qua Công trình Xây dựng Thùng xám nhưng phải đưa văn kiện đề xướng một số chức năng cho bên Mỹ phê chuẩn rồi mới có được giấy phép thực hiện những chức năng đó cho công trình Thùng xám:

Từ đầu tháng 8 năm 2011, tất cả các lập trình viên trong dự án Thùng xám sẽ tuần tự làm theo những  bước trong Lệnh số 10801TMD01 của kế hoạch hoạt động trên trang này. Mỗi người sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự lo liệu từ A đến Z cho nguyên một thư viện động hoặc phân nửa DLL khi việc phân ranh khả thi và rành mạch cho DLL đó.

Lập trình viên công trình Thùng xám phải chọn dự án hợp lý sao cho bên Mỹ sẽ phê chuẩn.  Xin lưu ý, bên Mỹ sẽ không phê chuẩn việc DLL cho những trách nhiệm DLL dưới đây:

  • Quản lý bộ nhớ
  • Chức năng mở tệp lớn
  • Theo dõi Màn hình (nhưng chấp nhận nếu là một phần của DLL Device)
  • Chức năng Đơn giản (ví dụ: Tính dung lượng các tệp đã chọn)

Lập trình viên công trình Thùng xám phải chọn dự án bên ngoài phạm vi của người khác. Dưới đây là những phạm vi đã có người trú ngụ:

Không phê chuẩn DLL Theo dõi Màn hình nhưng sẽ phê chuẩn DLL Thiết bị tức là lo cho cả màn hình lẫn con chuột. Khôi và Hiệp cần tách DLL Thiết bị thành hai phần rành mạch mỗi người chịu trách nhiệm một bên vì nếu bên kia thất bại thì bên này sẽ không chết theo luôn. Cú pháp mở màn sẽ là  objDevice = CreateObject(“velgiebox.device”)

Advertisements

One comment on “Tất cả Các bộ Truyện hệ Thùng xám

  1. Pingback: CLBVietnamQA 2011 Kế hoạch Hoạt động Tháng 8 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: