Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

BTHTCXV 10804 DLL Điện thư

  • 10804LN01 – Ý tưởng thư viện động lo việc điện thư là do thành viên matthew89duy của CLBVietnamQA khởi xướng.
  • 10804LN02 – Thư viện động Điện thư Thùng xám (Velgie Email DLL) dùng để trao đổi thông tin với người khác qua nhiều hệ thống email khác nhau.
  • 10804LN03 – Người gửi thư có thể dùng tài khoản email của hoặc Yahoo hoặc Gmail để gửi thư.
  • 10804LN04 – Người nhận thư có thể dùng tài khoản email của hoặc Yahoo hoặc Gmail để nhận thư.
  • 10804LN05 – Khi có yêu cầu, DLL sẽ ghi nhớ tài khoản và mật khẩu email tối đa là một ngày, một tuần, hai tuần hoặc một tháng, tuỳ chọn. Người dùng sẽ không cần đăng nhập vào Yahoo hoặc Gmail để DLL có thể tự động xử lý hết những email nào do DLL này ở nơi khác chuyển tới.
  • 10804LN06 – Email truyền đi sẽ nằm song song trong hai dạng khác nhau: văn bản bình thường cũng như dạng XML.
  • 10804LN07 – Người dùng có quyền yêu cầu DLL này làm việc âm thầm hoặc công khai hoặc chỉ làm việc trong khi người dùng không sử dụng bàn phím và con chuột.
Advertisements

One comment on “BTHTCXV 10804 DLL Điện thư

  1. Pingback: Tất cả Các bộ Truyện hệ Thùng xám « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 28-07-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: