Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách chấm điểm sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự của bạn sẽ được bao nhiêu điểm? Nếu nó vượt qua được thêm một điều kiện dưới đây thì nó sẽ thu thập thêm nhiều điểm hơn cho tác giả sơ đồ. Ví dụ, bạn sẽ được 10 điểm nếu SĐTT của bạn vượt qua được hết 4 điều kiện đầu tiên:

 • Điều kiện 1 – Tiết diện Vật thể (3 điểm)
 • Điều kiện 2 – Chức năng Chủ động (1 điểm)
 • Điều kiện 3 – Tương tác Vật thể (4 điểm)
 • Điều kiện 4 – Đáp ứng Mục đích (2 điểm)

Điều kiện 1 – Tiết diện Vật thể

Sơ đồ tuần tự nào thiếu tư duy lập trình hướng vật thể chưa hội đủ điều kiện làm cho việc chấm điểm sơ đồ trở nên có giá trị. Nếu bạn trả lời Có cho một trong hai câu hỏi dưới đây thì sơ đồ tuần tự của bạn chưa hội đủ điều kiện:

 • Có cột nào thể hiện một hành động hay không?
 • Có cột nào thể hiện một đối tượng vô tiết diện hay không?

Lập trình viên nào không biết cách biên soạn sơ đồ tuần tự thì còn tha thứ được. Chúng ta sẽ dạy họ cách làm, xem bài viết, SDEdit 4.0 – Công cụ Biên soạn Biểu đồ Tuần tự. Nhưng nếu sau khi kêu họ nghiên cứu hai bài viết dưới đây rồi mà họ vẫn phạm tội lấy hành động hoặc đối tượng vô tiết diện đặt tên một cột trong sơ đồ tuần tự thì họ sẽ không phải là đối tượng tốt cho một đội lập trình chuyên nghiệp:

Điều kiện 2 – Chức năng Chủ động

Trên một SĐTT tốt, chỉ có một hành động áp dụng từ bên ngoài vào bên trong bộ phận hoặc hệ thống mình. Nếu cột đầu tiên thể hiện người dùng và các cột còn lại thể hiện hệ thống thì người dùng chỉ có một hành động đối với hệ thống đó. Tốt nhất là không nên cho thấy cột người dùng mà chỉ cho thấy hành động hoặc chức năng mà hệ thống đó cần phải đáp ứng.

Ví dụ, đối với phần mềm Notepad, hành động bên ngoài hệ thống là “Biên soạn Văn bản” và ít nhất hai cột thể hiện hệ thống là: Tệp văn bản (vidu101.txt) và Ô nhận Ký tự (trong khung Notepad). Ô nhận Ký tự có một hành động là Lưu vào Tệp tin và hành động này được thể hiện bằng một mũi tên giữa hai cột đó.

Nếu có hai, ba chức năng chủ động, tức là có nhiều hành động áp dụng từ bên ngoài vào hệ thống trên sơ đồ tuần tự thì cần tách ra thành nhiều sơ đồ khác nhau, mỗi sơ đồ tuần từ chỉ thể hiện sự đáp ứng của hệ thống hoặc bộ phận cho một và duy nhất một chức năng chủ động.

Điều kiện 3 – Tương tác Vật thể

Mỗi hành động nên có một tác dụng hoặc một phản ứng. Nhiều hành động và phản ứng giữa hai cột vật thể có tiết diện gọi chung là tương tác vật thể. Một SĐTT tốt cần phải cho thấy tương tác giữa hai vật thể (two objects) và không bao giờ cho thấy tương tác giữa hai loại vật thể (not two classes of objects).

Vật thể là object và loại vật thể là type of object. Ví dụ, cái bàn viết của tôi là một vật thể và bàn viết là loại vật thể. Vật thể là một ví dụ cụ thể của loại vật thể. Nếu có thể bàn giao, vứt đi và xoá bỏ thì đó là vật thể. Nếu dùng để phân loại và không chuyển nhượng được thì chỉ là loại vật thể. Tôi không thể tịch thu bàn viết. Tôi chỉ có thể tịch thu bàn viết của ông A và phá tan bàn viết của ông B. Tôi không thể xoá bỏ hoặc phá tan bàn viết được vì bàn viết không phải là một vật thể mà chỉ là một loại vật thể.

Điều kiện 4 – Đáp ứng Mục đích

Nếu hình ảnh chưa cho thấy rành mạch mục đích sơ đồ thì phía trên sơ đồ cần có một lời giải thích cho độc giả biết mục đích chính của sơ đồ tuần tự. Mục đích sơ đồ không nhất thiết phải là mục đích phần mềm, hệ thống hoặc bộ phận. Sau khi có mục đích sơ đồ thì phải tự hỏi, có cột nào, mũi tên nào không cần thiết cho mục đích nêu trên? Nếu có quá nhiều chi tiết hoặc quá ít chi tiết thì sơ đồ chưa vượt qua được điều kiện này.

Phục lục A – Tài liệu Tham khảo

Nếu biết tiếng Anh, xin mời tham khảo thêm:

Advertisements

5 comments on “Cách chấm điểm sơ đồ tuần tự

 1. jason87nguyen
  09-08-2011

  Điều kiện 3 – Tương tác Vật thể

  Mỗi hành động nên có một tác dụng hoặc một phản ứng. Nhiều hành động và phản ứng giữa hai cột vật thể có tiết diện gọi chung là tương tác vật thể. Một SĐTT tốt cần phải cho thấy tương tác giữa hai vật thể (two objects) và không bao giờ cho thấy tương tác giữa hai loại vật thể (not two classes of objects).
  Phần này rất khó hiểu. Vật thể và loại vật thể khác nhau như thế nào

  • tonyminhduy
   14-08-2011

   Vật thể là object và loại vật thể là type of object. Ví dụ, cái bàn viết của tôi là một vật thể và bàn viết là loại vật thể. Vật thể là một ví dụ cụ thể của loại vật thể. Nếu có thể bàn giao, vứt đi và xoá bỏ thì đó là vật thể. Nếu dùng để phân loại và không chuyển nhượng được thì chỉ là loại vật thể. Tôi không thể tịch thu bàn viết. Tôi chỉ có thể tịch thu bàn viết của ông A và phá tan bàn viết của ông B. Tôi không thể xoá bỏ hoặc phá tan bàn viết được vì bàn viết không phải là một vật thể mà chỉ là một loại vật thể.

 2. jason87nguyen
  09-08-2011

  Điều kiện 4 – Đáp ứng Mục đích
  Nếu có quá nhiều chi tiết hoặc quá ít chi tiết thì sơ đồ chưa vượt qua được điều kiện này.
  Xin vui lòng cho biết số lượng cụ thể là bao nhiêu, cũng giống như vật thể phải có tiết diện xác định.

  • tonyminhduy
   09-08-2011

   Một bài diễn văn 5 phút có thể là quá dài; một bài diễn văn khác 50 phút có thể là quá ngắn.

 3. Pingback: Kế hoạch Tháng 9 CLBVietnamQA 2011 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 08-08-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: