Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cách chấm điểm Tài liệu Giao phẩm Lập trình

Tối đa bạn sẽ được 100 điểm cho nội dung tệp GPLT. Điểm tối đa không có nghĩa là bạn đã có sản phẩm hoàn hảo. Điều này chỉ có nghĩa là bạn đã thực hiện tốt các thủ tục trong nghiệp vụ phát triển phần mềm của câu lạc bộ CLBVietnamQA. Nếu muốn biết cách chấm điểm phần nào trong tệp Giao phẩm Lập trình (GPLT) thì đi tới phần tương quan trong nội dung này dựa theo danh sách dưới đây:

 • Cách chấm điểm Phần 1 GPLT (2 điểm) – Xem Phần E dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 2 GPLT (10 điểm) – Xem Phần C dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 3 GPLT (4 điểm) – Xem Phần E dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 4 GPLT (6 điểm) – Xem Phần E dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 5 GPLT (8 điểm) – Xem Phần E dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 7 GPLT (10 điểm) – Xem Phần D dưới đây

Bạn sẽ được 40 điểm nếu làm tốt được hết các phần nói trên trong tệp GPLT. Bạn sẽ được thêm 40 điểm nữa nếu làm tốt được hết các phần dưới đây trong tệp GPLT:

 • Cách chấm điểm Phần 6 GPLT (10 điểm) – Xem Phần ??? dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 8 GPLT (10 điểm) – Xem Phần ??? dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 9 GPLT (10 điểm) – Xem Phần ??? dưới đây
 • Cách chấm điểm Phần 10 GPLT (10 điểm) – Xem Phần ??? dưới đây

Các điều trên đây chỉ cho bạn có 80 điểm, dựa vào cách bạn thực hiện từng phần một trong tệp GPLT. Để đạt được 20 điểm còn lại, bạn phải cho thấy chất lượng kết nối nội dung các phần trong tệp GPLT. Ví dụ:

 • Trong Phần 6 bạn nói có 10 truyện hệ thì trong Phần 7, bạn đã cho thấy bao nhiêu số nhận diện truyện hệ trên sơ đồ tuần tự?
 • Trong Phần 6 bạn nói có 10 truyện hệ thì bạn đã cho thấy bao nhiêu SND TH trong ma trận kiểm tra ở Phần 9 GPLT?

Phần A – Khái niệm Cơ bản

Mã nguồn (source code) là văn bản viết ra theo cú pháp một ngôn ngữ dùng để điều khiển một hệ thống nào đó. Thảo mã (coding) có nghĩa là dùng một trình biên soạn mã nguồn để phát sinh một hoặc nhiều tệp mã nguồn.

Phần mềm (software) máy tính là một bộ nhiều chương trình máy tính và dữ liệu liên quan dùng để cho máy tính biết cần phải làm gì. Lập trình (programming) có nghĩa là tạo lập những chương trình như thế và thảo mã chỉ là một phần nhỏ trong việc lập trình. Kết quả lập trình không những chỉ là mã nguồn mà lại còn có những tài liệu liên quan cần thiết cho cả việc sử dụng lẫn việc xây dựng thêm vào mã nguồn đó.

Giao phẩm (deliverable) có nghĩa là kết quả việc làm lẫn biên lai bàn giao. Tệp giao phẩm không những phải cho biết đã bàn giao kết quả đến ai, vào lúc nào mà lại còn phải phô trương nội dung lời người đó khẳng định mình đã làm xong việc bàn giao.

Phần B – Giao phẩm Lập trình

Trong câu lạc bộ CLBVietnamQA, khi lập trình xong, bạn phải bàn giao hết cả phần mềm và mã nguồn lẫn tài liệu liên quan. Ví dụ, trong trường hợp một thư viện động, ngoại trừ phần mềm và mã nguồn, bạn cần phải cho hết những tài liệu liên quan vào trong cùng một tệp gọi là tệp Giao phẩm Lập trình. Trang này cho thấy một Bản mẫu Giao phẩm Lập trình.

Phần C – Giới thiệu Giao phẩm (Phần 2 GPLT: 10 điểm)

Đây là cách chấm điểm Phần 2 của một tệp giao phẩm lập trình (GPLT). Phần 2 giới thiệu giao phẩm. Giao phẩm không phải là sản phẩm. Không giới thiệu sản phẩm hoặc thư viện động trong Phần 2. Độc giả phần này không phải là người dùng mà cũng không phải là khách hàng. Nếu muốn giới thiệu sản phẩm hoặc thư viện động do mình chịu trách nhiệm thì làm ở Phần 10 trong Cẩm nang Sử dụng.

Độc giả phần hai là sếp trực tiếp và cấp trên. Ban tổ chức muốn biết, tình hình giao phẩm. Tình hình giao phẩm có nghĩa là “những sự kiện và hiện tượng có quan hệ với nhau, diễn ra trong dự án tháng qua, cho thấy một tình trạng hoặc xu thế phát triển” của thư viện động do mình chịu trách nhiệm.

Bản mẫu có nói, Phần 2 chỉ “giới thiệu dự án” và cho biết “tình hình dự án” và các câu hỏi cần người khác trả lời để lập trình viên có thể “hoàn tất việc làm”. Phần 2 trong tệp giao phẩm cần phải có ba phần:

 • Giới thiệu dự án (3 điểm)
 • Tình hình dự án (3 điểm)
 • Việc chưa làm xong (4 điểm)

Phần D – Sơ đồ Tuần tự (Phần 7 GPLT: 10 điểm)

Đây là cách chấm điểm Phần 7 của một tệp giao phẩm lập trình (GPLT). Trang này cho thấy Cách chấm điểm sơ đồ tuần tự.

Phần E – Thông tin Dự án (Phần 1, 3, 4và 5 GPLT: 20 điểm)

 • Mục lục Nội dung (Phần 1 GPLT: 2 điểm) – Các số trang trên mục lục có ăn khớp hết với các đề tài trong nội dung tệp giao phẩm chưa? Nếu rồi thì sẽ được 2 điểm.
 • Thông tin Liên lạc LTV1 (Phần 3 GPLT: 4 điểm)
 • Thông tin Liên lạc LTV2 (Phần 4 GPLT: 6 điểm)
 • Thông tin Giao phẩm (Phần 5 GPLT: 8 điểm)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 14-08-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: