Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Diễn xuất của dự án phần mền Phố phường

 

Diễn xuất: 10820dx01
       Khởi Động Phần Mền

 

10820LN101: Mở chương trình
10820LN102: Kêu thư viện tiến trình biên bản sự khởi động.
10820LN103: Cho khung mẹ xuất hiện
10820LN104: Lấy 1 khung con làm trang mở màn cho người dùng biết có thể bắt đầu làm gì với phần mền này.

 

Diễn xuất: 10820dx02
        Tạo chức năng mới

 

10820LN101: Khởi động phần mền
10820LN102: Chọn thực đơn tools
10820LN103: Chọn thực đơn Extend
10820LN104: Chọn thực đơn Add New Feature
10820LN105: Kêu thư viện phản hồi truyện hệ làm việc với khách hàng
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 21-08-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: