Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Tưởng tượng xem – Lời dịch Bài hát Imagine

Imagine – there’s no heaven,
Tưởng tượng xem – không có ông trời,
It’s easy – if you try,
Dễ làm thôi – rán lên đi,
No hell below us,
Địa ngục cũng không có
Above us only sky,
Phía trên ta chỉ có bầu trời,
Imagine all the people
Tưởng tượng xem – tất cả mọi người
living for today…
chỉ sống cho hôm nay…

Imagine there’s no countries,
Tưởng tượng xem – chả có quốc gia,
It isn’t hard to do,
Có gì đâu mà khó làm,
Nothing to kill or die for,
Không cần giết người không hy sinh,
No religion too,
Không có tôn giáo gì,
Imagine all the people
Tưởng tượng xem – tất cả mọi người
living life in peace …
sống cả đời hạnh phúc …

You may say I’m a dreamer,
Cứ cho rằng tôi hay mơ mộng,
but I’m not the only one,
Nhưng không có chỉ một mình tôi,
I hope some day you’ll join us,
Hy vọng mọi người sẽ làm theo,
And the world will live as one.
Thế giới mình sẽ như một nhà.

Imagine no possessions,
Tưởng tượng xem – không ai tranh giành
I wonder if you can,
Làm như thế có được không,
No need for greed or hunger,
Cần gì tham lam hay thèm thuồng,
A brotherhood of man,
Mọi người đều là anh em,
Imagine all the people
Tưởng tượng xem – tất cả mọi người
Sharing all the world…
cùng chia sẻ toàn thế giới…

You may say I’m a dreamer,
Cứ cho rằng tôi hay mơ mộng,
but I’m not the only one,
Nhưng không có chỉ một mình tôi,
I hope some day you’ll join us,
Hy vọng mọi người sẽ làm theo,
And the world will live as one.
Thế giới mình sẽ như một nhà.

Advertisements

2 comments on “Tưởng tượng xem – Lời dịch Bài hát Imagine

  1. Pingback: Mùa 3 X Factor Úc cho ra mắt Emmanuel Kelly « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Nhạc dịch Anh Việt « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26-09-2011 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: