Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Giới thiệu Xe web PlanoTse Personal Data

PlanoTse là một xe web. Xe web là một công cụ dùng để chạy trên web. Chạy trên web có nghĩa là đi tới những địa danh trên web tuyệt nhanh. Tự động hoá việc tìm kiếm trên web (web search automation) là một trong những chức năng đặc trưng của PlanoTse.

Ngôn ngữ văn mã của xe web PlanoTse là PlanoTseScript. Trong việc lập trình, script có nghĩa là văn mã và scripting có nghĩa là hành động ra văn mã. Ngôn ngữ văn mã (scripting language) của một công cụ phần mềm là để dùng trong việc tự động hoá những bước làm trong quá trình sử dụng phần mềm đó.

Để làm cho văn mã chạy, lưu mã nguồn trong dạng văn mã vào thân bài của thuộc tính Hướng dẫn (direction) của một món dữ liệu trong PlanoTse. Đi tới đó bằng cách nhấp kép vào món dữ liệu nào đó trong khung [Tree View] rồi bấm nút [Steps] trong khung giữa. Để thí nghiệm, cho vào một câu lệnh đơn giãn (không cần ngoặc kép), ví dụ, ” { view trace; } “, bấm nút [Save & Close] rồi bấm nút [Run]. Bạn sẽ thấy kết quả văn mã đó đã làm việc như thế nào.

Câu lệnh này, { web search PlanoTseScript; }, sẽ phát sinh kết quả tìm kiếm các tài liệu trên web liên qua đến chữ PlanoTseScript.

Câu lệnh này, { web search +Nguyễn -Phạm -Đoàn ; }, sẽ phát sinh kết quả tìm kiếm các tài liệu trên web liên qua đến chữ Nguyễn mà không có chữa Phạm và Đoàn trong đó.

Nhóm lệnh này, { web search PlanoTseScript; web search PlanoTse; }, sẽ phát sinh song song hai kết quả tìm kiếm các tài liệu trên web liên qua đến chữ PlanoTseScript và PlanoTse.

Bạn có thể dùng 5, 10 câu lệnh web search cùng một lúc và xe web PlanoTse sẽ phát sinh song song 5. 10 cuộc tìm kiếm trực tuyến. Điều này có nghĩa là, máy tính mình sẽ không đợi cho cuộc tìm kiếm thức nhất hoàn tất trước khi khởi động cuộc tìm kiếm thứ nhì. Hầu như 5, 10 cuộc tìm kiếm khởi động cùng một lúc.

Tuy nhiên, điều trên chưa cho thấy sức mạnh của văn mã xe web PlanoTse. Trang web dưới đây trong tiếng Anh cho thấy sức mạnh của PlanoTseScript:

Phần dưới sẽ giải thích sơ qua về nội dung bài viết ở địa chỉ web nói trên.

Giả sử bạn là một người tìm việc ở Mỹ. Trong bài rao việc bạn muốn có cụm từ, job description, và chữ experience. Vậy thì hãy tạo một danh sách có hai cụm từ này trong một món dữ liệu, ví dụ, Note 12345. Lưu ý, Note là một loại dữ liệu trong PlanoTse. Trang web này cho thấy hết các loại dữ liệu trong PlanoTse.

Vì bạn là dân phần mềm nên trong bài rao việc bạn không muốn thấy có chữ hardware mà cũng không muốn thấy có chữ circuit. Vậy thì hãy tạo một danh sách có hai cụm từ này trong một món dữ liệu, ví dụ Note 23456.

Trong ví dụ này bạn là một lập trình viên biết cách cùng cả PHP lẫn VB.NET cho nên bạn sẽ tạo một danh sách có hai cụm từ này trong một món dữ liệu, ví dụ, Note 34567.

Trong ví dụ này, bạn chỉ muốn tìm việc ở ba thành phố duy nhất: Garland, RichardsonPlano. Thế nên bạn sẽ tạo một danh sách có ba chữ này trong một món dữ liệu, ví dụ, Note 45678.

Sau khi tạo xong bốn danh sách nói trên, bạn sẽ tạo một món dữ liệu, ví dụ, Script 56789, để chứa văn mã PlanoTseScript như cho thấy dưới đây:

{ given job list in Note 34567; }

{ given city list in Note 45678; }

{ given good keywords in Note 12345; }

{ given some badwords in Note 12345; }

{ find job city good some; }

Khi bạn cho văn mã trên chạy, nó sẽ phát sinh 6 câu lệnh web search như sau:

  1. { web search +PHP +Garland +job-description +experience -hardware -circuit}
  2. { web search +VB.NET +Garland +job-description +experience -hardware -circuit}
  3. { web search +PHP +Richardson +job-description +experience -hardware -circuit}
  4. { web search +VB.NET +Richardson +job-description +experience -hardware -circuit}
  5. { web search +PHP +Plano +job-description +experience -hardware -circuit}
  6. { web search +VB.NET +Plano +job-description +experience -hardware -circuit}

Lưu ý, câu lệnh find sẽ làm việc dựa vào dữ liệu do các câu lệnh given trước đó đưa ra. Find là từ khoá. Các chữ khác phía sau find là từ do người dùng đặt tên.

Trong trường hợp này, chữ đầu tiền do người dùng đặt tên là job. Find sẽ hỏi, job là gì? Given có nói, job là một danh sách (list) cho nên dùng mỗi món trong danh sách này cho một cuộc tìm kiếm trực tuyến.

Chữ kế tiếp trên câu lệnh findcity. Find sẽ hỏi, city là gì? Given có nói, city cũng là một danh sách. Vậy là có hai danh sách. Thế thì find sẽ lấy số món trong một danh sách nhân với số món trong danh sách kia để biết sẽ phải phát sinh bao nhiêu cuộc tìm kiếm.

Chữ keywords cho find biết sẽ phải có những từ khoá nào trong mọi kết quả và chữ badwords cho find biết sẽ phải tránh những bài viết có từ khoá nào trong mọi kết quả.

Hy vọng bạn đã bắt đầu hiểu chút ít về sức mạnh chức năng tự động hoá việc tìm kiếm trực tuyến của xe web PlanoTse. Trang web này có cho thấy nội dung Cẩm nang PlanoTse.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 09-05-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: