Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Xây dựng sổ web kỹ thuật lập trình bằng tiếng Anh

Địa chỉa sổ web kỹ thuật lập trình bằng tiếng Anh là fitsharp.wordpress.com. Mục đích trang web này là để xây dựng một số đồ nghề dùng để đẩy mạnh hiệu suất làm việc khi thực hiện công tác cho khách hàng ở Mỹ.

Ví dụ, khi tôi đi làm, tôi cần phải nhớ lại cách cài đặt công cụ NuGet vào hệ Visual Studio của tôi. Chỉ cần đi tới trang fitsharp.wordpress.com chọn { More >> NuGet } là xong.

Chương trình này khác xưa như thế nào? Chúng ta sẽ hoạt động ở hai trang web khác nhau:

Một bên toàn là tiếng Việt và một bên toàn là tiếng Anh. Bên tiếng Anh sẽ chú tâm vào thông tin cần thiết cho việc phục vụ khách hàng Mỹ. Bên tiếng Việt sẽ chú tầm vào việc giới thiệu các trang bên web tiếng Anh.

Cách sử dụng Trang sổ web FitSharp.WordPress.com

Advertisements

One comment on “Xây dựng sổ web kỹ thuật lập trình bằng tiếng Anh

  1. Pingback: Chương trình Hoạt động 2012 Tháng 12 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 18-11-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: