Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cho biết thêm về Phần mềm Phơi ý

Phần mềm Phơi ý là gì?

Phần mềm Phơi ý (Baskingapp) làm ra cho người không chuyên về kỹ thuật có khả năng tự động hoá việc riêng. Đây là nghệ thuật đưu đẩy hoạt động mất nhiều thời gian của mình vào hậu cảnh nhằm cho có nhiều thơi gian hơn cho những hoạt động khác.

Tình hình Phần mềm Phơi ý

Phần mềm Phơi ý (Baskingapp) vẫn còn đang trong trạng thái chưa làm xong. Những phiên bản đương thời chỉ dành cho dân kỹ thuật kiểm tra chất lượng ý tưởng phần mềm.

 

Advertisements

One comment on “Cho biết thêm về Phần mềm Phơi ý

  1. Pingback: Chương trình Hoạt động 2012 Tháng 12 « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 26-11-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: