Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Yêu cầu Việc làm Số 1201

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1201

Người làm việc số 1201 sẽ hoàn tất mục tiêu sau đây:

 • Mục tiêu 1201A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1201, một lập trình viên C# chưa biết gì về Windows Communication Foundation (WCF) sẽ có thể đối đáp với nhà tuyển dụng gặp lần đầu tiên về đề tài này và nếu cần sẽ đáp ứng được khi nhà tuyển dụng yêu cầu viết ngay một số mã nguồn nhằm biểu diễn khả năng lập trình C# dựa trên nền WCF.
 • Mục tiêu 1201B: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1201, một lập trình viên C# chưa biết gì về Windows Communication Foundation (WCF) sẽ có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt về bất cứ câu hỏi hoặc lời viết nào có cho thấy dưới đây.

Đoạn B -Yêu cầu Việc làm 1201

Nhằm đáp ứng mục tiêu 1201A, nhân viên sẽ viết một số bài blog giúp độc giả có khả năng trả lời những câu hỏi sau đây do nhà tuyển dụng đưa ra trong một cuộc phỏng vấn ở một quá trình xin việc nào đó:

 • ASMX là gì? ASMX web service là gì?
 • ASP.NET là gì? ASP.NET web service là gì?
 • WCF web service khác với ASMX web service ra sao?
 • WCF Service Endpoints là gì? Áp dụng như thế nào?
 • Có những cách nào dùng để thực hiện hosting a WCF service?
 • Operation overloading là gì?
 • Exposing WCF services là sao?
 • Làm sao có operation overloading trong khi thực hiện exposing WCF services?
 • Message exchange patterns là gì? WCF dùng cái nào?
 • DataContractSerializer là gì? Nó khác với XmlSerializer như thế nào?
 • MessageContract là gì?
 • DataContract là gì?
 • Làm sao dùng phần nào của MessageContract với DataContract cho một service operation bằng WCF?
 • Binding là gì? Standard binding nào dùng để thay thế một ASMX web service?
 • Các instance modes của WCF là gì? Định nghĩa và giải thích cách áp dụng từng cái một.
 • WCF có những phương thức gì cho sự an ninh dữ liệu?
 • Transport-level security có nghĩa là gì?
 • Message-level security có nghĩa là gì?
 • Transport-level security khác với Message-level security ra sao?

Đoạn C -Kết quả Mong đợi 1201

Kết quả việc làm theo sự mong đợi sẽ bao gồm nhưng điều dưới đây:

 • Tất cả các bài viết cho việc làm 1201 sẽ được sắp xếp vào một chuổi theo thứ tự cần phải đọc và làm theo.
 • Bài viết nào cũng cần phải có ít nhất 5 phút, và tối đa 20 phút, mới đọc xong hết.
 • Bài viết nào có phần lý thuyết cũng nên có phần thực hành.
 • Phần thực hành nào cũng có ví dụ mã nguồn cụ thể.
 • Nếu có lý thuyết và thực hành thì phải ra một số câu hỏi ví dụ cho một bài thi hoặc một cuộc phỏng vấn.
 • Đầu bài viết phải cho biết tại sao cần phải học tài liệu trong đây.
 • Đầu bài viết phải cho biết hết các mục tiêu chính của bài viết: sau khi đọc xong, sẽ làm được những gì.
 • Đây không phải là một môn học mà là một bài blog. Thế nên mỗi bài viết cần phải diễn đạt được hết một ý tưởng nào đó mà không cần phải có bài viết khác để có thể đọc và làm theo.
 • Mỗi một bài viết phải làm cho lập trình viên C# thành công trong việc đọc và làm theo. Chúng ta sẽ không viết cho học sinh chưa biết gì hết về việc lập trình.
 • Tất cả các bài viết cho việc số 1201 sẽ trả lời được hết các câu hỏi dưới đây, nhưng cần phải hỏi đáp bằng tiếng Việt.

Đoạn D – Các câu Phỏng vấn về WCF

Độc giả là người Việt Nam. Các bài viết cần phải đặt câu hỏi và ra giải đáp bằng tiếng Việt. Nếu cần thì cho tiếng Anh vào ngoặc. Không cần dịch những cụm từ kỹ thuật như là .NET Framework nhưng phải dịch những cụm từ không kỹ thuật như có viết trong các câu hỏi dưới đây.

 1. What are the important principles of SOA (Service oriented Architecture)?
 2. What are ends, contract, address, and bindings?
 3. Which specifications does WCF follow?
 4. What are the main components of WCF?
 5. Explain how Ends, Contract, Address, and Bindings are done in WCF?
 6. What is a service class?
 7. What is a service contract, operation contract and Data Contract?
 8. What are the various ways of hosting a WCF service?
 9. How do we host a WCF service in IIS?
 10. What are the advantages of hosting WCF Services in IIS as compared to self-hosting?
 11. What are the major differences between services and Web services?
 12. What is the difference WCF and Web services?
 13. What are different bindings supported by WCF?
 14. Which are the various programming approaches for WCF?
 15. What is one-way operation?
 16. Can you explain duplex contracts in WCF?
 17. How can we host a service on two different protocols on a single server?
 18. How can we use MSMQ bindings in WCF?
 19. Can you explain transactions in WCF?
 20. What different transaction isolation levels provided in WCF?
 21. Can we do transactions using MSMQ?
 22. Can we have two-way communications in MSMQ?
 23. What are Volatile queues?
 24. What are Dead letter queues?
 25. What is a poison message?
Advertisements

5 comments on “Yêu cầu Việc làm Số 1201

 1. Pingback: Cần ai làm gì bây giờ? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: Thông tin Tuyển dụng Làm việc cho Tô Mỳ Minh Duy « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 3. Pingback: Chúng ta sẽ viết bài về những đề tài nào? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 4. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 5. Pingback: Quy trình Định nghĩa Công tác Diễn giải Công nghệ Lập trình « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02-12-2012 by in WCF, Windows Communication Foundation.
%d bloggers like this: