Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Cần ai làm gì bây giờ?

Chương trình sổ web này blog Tô Mỳ Minh Duy hiện đang cần nhiều người nghiên cứu bài viết tiếng Anh trên web rồi viết bài tiếng Việt giới thiệu và diễn giải nhiều điều liên qua tới những đề tài như có nói trên trang web cttmmd.wordpress.com/work

Cụ thể là, trong tháng 12 năm 2012 và tháng 1 năm 2013, chúng tôi đang cần có nhiều người nghiên cứu bằng tiếng Anh nhằm viết cho được 120 bài cho độc giả của blog này. Vâng, hằng ngày chúng ta cần phải xuất bản ít nhất hai bài viết tại đây.

Những bài viết này có thể dựa trên dịch thuật Anh-Việt nhưng phải giới thiệu và giải thích sao cho dân kỹ thuật Việt Nam có thể hiểu đủ để quyết định đi vào cũng như áp dụng những điều mới đọc xong.

Chúng tôi không có sẵn đường dẫn tới những bài cần phải dịch ra tiếng Việt. Nhân viên cần phải tìm kiếm trên web và nghiên cứu tài liệu để trả lời những câu hỏi cơ bản khi giới thiệu và giải đáp những thắc mắc sâu rộng khi diễn giải. Ví dụ, Surface là gì? Muốn lập trình cho Surface thì cần phải có những gì? Nó khác với Silverlight như thế nào? Nó liên quan tới WinRT ra sao?

Những chủ đề đầu tiên cần phải giới thiệu và diễn giải trong nhiều bài viết khác nhau là WCF và C#, WFC và C++, Microsoft Surface 2.0 SDK, Microsoft  Silverlight Toolkit, Microsoft Kinect Toolkit, Windows Presentation Foundation (WPF), và nhiều đề tài khác do bên sổ web blog Tô Mỳ Minh Duy đưa ra.

Nếu muốn lấy tiền dựa trên số bài viết, chúng ta sẽ tính theo số lượng cho nên bao lâu viết được một bài không thành vấn đề. Viết được một bài nào trong một tuần nào thì ăn tiền cho một bài đó cho tuần đó. Tuy nhiên chất lượng mỗi bài viết phải tương ứng với chất lượng do Wikipedia cung cấp. Điều này có nghĩa là độc giả có thể hiểu được thậm chí làm theo như khi đọc bài do người ta viết trên web Wikipedia.

Nếu không muốn lấy tiền dựa trên số bài viết mà muốn có lương ổn định cho một việc làm toàn thời gian và cố định thì xem Thông tin Tuyển dụng.

Không có một ai có khả năng tự viết được 120 bài viết như có yêu cầu trên đây trong vòng hai tháng. Thế nên chúng tôi cần phải thuê một số lượng nhân viên khá nhiều. Những ai làm việc thành công sẽ được tiếp tục làm việc trường kỳ sau tháng 1 năm 2013.

Bước đầu xin việc là trao đổi với chủ blog ông Tony Minh Duy qua địa chỉ facebook.com/fitsharp.demoguy

Advertisements

3 comments on “Cần ai làm gì bây giờ?

  1. Pingback: Ở blog này có việc làm cho người Việt khắp nơi « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Thông tin Tuyển dụng Làm việc cho Tô Mỳ Minh Duy « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  3. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 03-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: