Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Yêu cầu Việc làm Số 1202

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1202

Người làm việc số 1202 sẽ hoàn tất mục tiêu sau đây:

 • Mục tiêu 1202A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1202, một lập trình viên C# chưa biết gì về “multi-threaded programming” có thể đối đáp với nhà tuyển dụng gặp lần đầu tiên về đề tài này và nếu cần sẽ đáp ứng được khi nhà tuyển dụng yêu cầu viết ngay một số mã nguồn nhằm biểu diễn khả năng lập trình multi-threaded qua ngôn ngữ C#.

Đoạn B -Yêu cầu Việc làm 1202

Nhằm đáp ứng mục tiêu 1202A, nhân viên sẽ viết một số bài blog giúp độc giả có khả năng trả lời những câu hỏi sau đây do nhà tuyển dụng đưa ra trong một cuộc phỏng vấn ở một quá trình xin việc nào đó:

 • multi-threaded là gì?
 • Một process là gì? Một thread là gì? Thread và process khác nhau như thế nào?
 • Lớp Thread nằm trong namespase nào?
 • Bắt đầu 1 luồng như thế nào?
 • Hủy luồng như thế nào?
 • Có bao nhiêu cách để có thể thao tác với lớp Thread
 • Sự đồng bộ là gì?
 • Time slice là gì? khi nào luồng xảy ra trường hợp Time slice?
 • Phương thức Sleep là gì? sử dụng như thế nào?
 • Khi nào thì sử dụng phương thứ Join? sử dụng như thế nào?
 • Deadlock là gì? khi nào xẩy ra tình trạng Deadlock?
 • Race condition là gì? nó xuất hiện khi nào?

Đoạn C -Kết quả Mong đợi 1202

Kết quả việc làm theo sự mong đợi sẽ bao gồm nhưng điều dưới đây:

 • Tất cả các bài viết cho việc làm 1202 sẽ được sắp xếp vào một chuổi theo thứ tự cần phải đọc và làm theo.
 • Bài viết nào cũng cần phải có ít nhất 5 phút, và tối đa 20 phút, mới đọc xong hết.
 • Bài viết nào có phần lý thuyết cũng nên có phần thực hành.
 • Phần thực hành nào cũng có ví dụ mã nguồn cụ thể.
 • Nếu có lý thuyết và thực hành thì phải ra một số câu hỏi ví dụ cho một bài thi hoặc một cuộc phỏng vấn.
 • Đầu bài viết phải cho biết tại sao cần phải học tài liệu trong đây.
 • Đầu bài viết phải cho biết hết các mục tiêu chính của bài viết: sau khi đọc xong, sẽ làm được những gì.
 • Đây không phải là một môn học mà là một bài blog. Thế nên mỗi bài viết cần phải diễn đạt được hết một ý tưởng nào đó mà không cần phải có bài viết khác để có thể đọc và làm theo.
 • Mỗi một bài viết phải làm cho lập trình viên C# thành công trong việc đọc và làm theo. Chúng ta sẽ không viết cho học sinh chưa biết gì hết về việc lập trình.
 • Tất cả các bài viết cho việc số 1201 sẽ trả lời được hết các câu hỏi dưới đây, nhưng cần phải hỏi đáp bằng tiếng Việt.

Đoạn D – Các câu Phỏng vấn về Multi-Thread

Lập trình viên mô tả bằng lời và thông qua ví dụ để giải quyết các câu hỏi bên dưới:

 1. What is Multi-tasking?
 2. What is Multi-threading?
 3. What is a Thread?
 4. Did VB6 support multi-threading?
 5. Can we have multiple threads in one App domain?
 6. Which namespace has threading?
 7. What does Address Of operator do in background?
 8. How can you reference current thread of the method?
 9. What is Thread.Sleep () in threading?
 10. How can we make a thread sleep for infinite period?
 11. What is Suspend and Resume in Threading?
 12. What the way to stop a long running thread?
 13. How do I debug thread?
 14. What is Thread.Join () in threading?
 15. What are Daemon threads and How can a thread be created as Daemon?
 16. How is shared data managed in threading?
 17. Can we use events with threading?
 18. How can we know a state of a thread?
 19. What is use of interlocked class?
 20. What is a monitor object?
 21. What are wait handles?
 22. What is ManualResetEvent and AutoResetEvent?
 23. What is Reader Writer Locks?
 24. How can you avoid deadlock in threading?
 25. What is the difference between thread and process?
Advertisements

3 comments on “Yêu cầu Việc làm Số 1202

 1. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 2. Pingback: Chúng ta sẽ viết bài về những đề tài nào? « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

 3. Pingback: Cách thực hiện Mã nguồn Diễn giải Một bài học Lập trình C# « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 03-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: