Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Hành trình là gì?

Trước khi bắt đầu một cuộc hành trình dù là để học tiếng Anh theo kiểu cực độ, học làm một người ở đấu trường, tham gia Hành trình Tony Minh, hay là để lấy một phần lớn của đời mình nhằm đeo đuổi bất cứ con đường nào khác, hãy đọc nội dung dưới đây để hiểu khái niệm, hành trình là gì…

What is a journey?
Hành trình là gì?

A journey is not a trip.
Hành trình không phải là một chuyến đi.

A journey is not a vacation.
Hành trình không phải là một dịp nghỉ mát.

It’s a process. A discovery.
Đó là một quá trình. Một khám phá.

It’s a process of self discovery.
Đó là một quá trình tự khám phá bản thân.

A journey brings us
face to face with ourselves.
Hành trình đem ta đâu mặt với chính mình.

A journey shows us
not only the world,
but how we fit in.
Hành trình cho ta thấy
không những thế giới ta
mà lại còn cách hoà mình vào.

Does the person create the journey or does the journey create the person?
Hành trình tạo con người hay con người tạo hành trình?

The journey is life itself.
Cuộc hành trình chính là cuộc sống.

Phiên dịch: Tony Minh Duy

Hành trình Tony Minh

Cộng sinh hay hơn là tự lực cánh sinh. Cuộc hành trình trong xã hội web ta sẽ cho ta thấy không những thế giới mình mà nó lại còn cho ta thấy cách hoà mình vào đó! Dù cho bạn đang là học sinh hay sinh viên, dù cho bạn đang làm việc hay đã về hưu, nếu bạn chưa bao giờ thực hiện cuộc hành trình này, xin mời bắt đầu một quá trình tự khám phá…

Advertisements

One comment on “Hành trình là gì?

  1. Pingback: Mục lục Tập truyện Hành trình Tony Minh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: