Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

i ngắn Y dài trong Đại Việt Ngữ

Mục đích chính của Đại Việt Ngữ là để ủng hộ Tầm nhìn Một triệu Việc làm và bảo đảm rằng khi nước ta có một triệu lập trình viên phục vụ các quốc gia khác thì họ sẽ không phí thời gian cải lộn với nhau về i ngắn, y dài cũng như nhiều vấn đề Việt ngữ khác. Thực tiễn hơn nữa là dịch thuật tự động. Làm sao nước ta có thể dịch tự động từ Việt sang ngoại ngữ được nếu ai muốn viết thế nào thì viết? Nước Việt có nghĩa lý gì nếu chất xám Việt không ra gì? Chất xám Việt ăn thua gì nếu người ngoại quốc không có khả năng dịch tự động tài liệu tiếng Việt?

Văn Thinh có “đề nghị ngành Giáo dục & Đào tạo xem xét lại việc quy định phát âm cho “i” và “y” nhưng đề nghị này không ảnh hưởng gì tới quy định khi nào viết i ngắn khi nào dùng y dài. Bài viết này sẽ ra quy định đó như có viết dưới đây.

Ai trong xã hội web ta cũng có uy quyền bổ túc và hoàn thiện Từ điển VietnamQA. Nếu muốn quyết định nên dùng i ngắn hay i dài cho Đại Việt Ngữ khi xây dựng thêm vào Từ điển VietnamQA thì phải làm như trong ví dụ sau đây cho khái niệm ly kỳ. Có bốn cách đánh vần cho cụm từ này:

  • li kì
  • ly kì
  • li kỳ
  • ly kỳ

Vào Google tìm tất cả những bài viết có chữ một, chữ được, cũng như cụm từ nói trên. Lặp đi lặp lại bốn lần cho bốn cách đánh vần khác nhau rồi liệt kê so sánh kết quả như sau:

  • li kì – Results 1 – 10 of about 12,200 for một + được + “li kì”. (0.09 seconds)
  • ly kì – Results 1 – 10 of about 590 for một + được + “ly kì”. (0.12 seconds)
  • li kỳ – Results 1 – 10 of about 699 for một + được + “li kỳ”. (0.13 seconds)
  • ly kỳ – Results 1 – 10 of about 147,000 for một + được + “ly kỳ”. (0.13 seconds)

Lấy số kết quả lớn nhất, trong trường hợp này, 147000, chia cho số kết quả lớn thứ nhì, trong trường hợp này, 12200. Kết quả bài toán chia này sẽ là chỉ số nhất trí (agreement index) của người Việt khắp nơi về cách đánh vần cho cụm từ đó. Nếu chỉ số nhất trí lớn hơn 10 thì Từ điển VietnamQA sẽ không được phép đánh vần cách khác và mọi người trong xã hội web ta nên làm theo dùng cách đánh vần có chỉ số nhất trí tuyệt cao. Bằng không thì, nếu chỉ số nhất trí tuyệt thấp cho một cụm từ nào đó thì, tác giả bài viết này đề nghị, không nên ra ý kiến thay đổi tiếng Việt tuỳ thích và tránh dùng những cụm từ tiếng Việt có chỉ số nhất trí quá thấp.

Hành trình Tony Minh

đọc tiếp ở trang 32

Vụ GDMN: Chữ cái

Theo Văn Thinh -(Quy Nhơn)

Tại tập sách “Bé tô viết chữ cái” do Vụ Giáo dục Mầm non xuất bản có hướng dẫn cách phát âm chữ cái. Nếu trước đây “i” được đọc là “i” và “y” được đọc là “i gờ rét” thì nay cả hai đều được dạy cho HS đọc là “i”. Tôi nhớ trước kỳ “cải tiến” này, có lần được đọc là “i ngắn” và “i dài”.

Nếu theo cách dạy trên thì “i” và “y” có thể thay thế cho nhau? Thực tế nhiều chỗ “i” và “y” không thể thay thế cho nhau được. Trong bảng chữ cái có một số phụ âm được ghép sau nó với “i” và rất hãn hữu được ghép với “y”. Đó là các phụ âm: b, ch, d, đ, gh, m, n, r, v, x. (Không ai viết chy tiền, đy chơi, ghy chép, vỳ hoà bình…)

Một số phụ âm được ghép sau nó có lúc là “i” có lúc là “y”. Đó là những phụ âm h (có lúc viết hi sinh, lúc hy sinh). Cũng như thế K + i = K + y (Kilô = kylô) l+i = l+y (“lí do = lý do”), s + i = s + y (sĩ quan = sỹ quan); t + i = t + y (ti tiện = ty tiện) riêng “ty y tế” chưa thấy ai viết “ti y tế”, tuy viết nước đôi như vậy như việc phát âm và nghĩa của từ không khác nhau.

Đặc biệt sau một số nguyên âm, nếu được ghép với “i” hoặc “y” thì việc phát âm và nghĩa sẽ hoàn toàn khác nhau: a + y (ay) khác với a + i (ai); u + i (ui) khác với u + y (uy). Riêng “o” chỉ đi sau nó là “i” (oi) không ai ghép với y (oy).

Rất tiếc gần đây có một số người do ảnh hưởng đến việc “cải tiến chữ quốc ngữ” mà không phân biệt được “ui” và “uy”. Họ không viết “quý mến” mà viết “quí mến” ngay cả địa danh thành phố Quy Nhơn được Nhà nước quy định là Q + uy, mà họ vẫn cứ viết là Q + ui (Qui Nhơn). Cứ cái đà này có khi họ sẽ viết em Thuý thành em Thúi! Qua ý kiến ngắn này, tôi đề nghị ngành Giáo dục đào tạo xem xét lại việc quy định phát âm cho “i” và “y”. Theo tôi “i” và “y” không thể cùng phát âm là “i”. Nếu không tìm ra cách phát âm khác nhau, thì có thể vẫn giữ cách phát âm cũ của chữ cái “y” là “i gờ rét”.

Advertisements

One comment on “i ngắn Y dài trong Đại Việt Ngữ

  1. Pingback: Mục lục Tập truyện Hành trình Tony Minh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: