Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Kinh nghiệm Nghiên cứu Dịch thuật Tự động

Hãy tìm cách dịch tự động câu văn sau đây ra tiếng Anh:

 • Câu 101: Tôi sang Pháp du học năm 1999, lúc 19 tuổi.
 • Câu 202: Do you want to shoot the shit once in a blue moon?

Kết quả của Google

Công cụ dịch tự động Google có kết quả như sau:

 • Câu 101G: Me to study French in 1999, at age 19.
 • Câu 202G: Bạn có muốn shoot shit một lần trong một mặt trăng màu xanh?

Kết quả của EVTran

Công cụ dịch tự động EVTran có kết quả như sau:

 • Câu 101E: I am French high-rolling that Study abroad in the year 1999 at the age of 19
 • Câu 202E: Bạn muốn bắn cứt ít khi không?

Kết quả của VietnamQA

Công cụ dịch tự động VietnamQA của hệ web ta có kết quả như sau:

 • Câu 101D: I went to France study abroad (five, year) 1999, at 19 year old
 • Câu 202D: Có muốn tán dóc lâu lâu một lần?

Phân tích Văn bản

Hãy chia Câu 101 ra làm ba phần:

 • Phần A: Tôi sang Pháp du học
 • Phần B: năm 1999,
 • Phần C: lúc 19 tuổi.
Hãy chia Câu 202 ra làm ba phần:

 • Phần A: Do you want to
 • Phần B: shoot the shit
 • Phần C: once in a blue moon?

Phần C

Ai cũng dịch đúng cụm từ “lúc 19 tuổi” trong Câu 101. Bất cứ người Mỹ nào không biết tiếng Việt cũng hiểu hết được ý nghĩa của cụm từ “at age 19” (101G), cụm từ “at the age of 19” (101E), và cụm từ “at 19 year old” (101D). Trong Câu 202 thì chỉ có công cụ Google dịch sai ý nghĩa. Cụm từ “once in a blue moon” không có nghĩa là “một lần trong một mặt trăng màu xanh” (202G) mà có nghĩa hoặc là “ít khi” (202E) hoặc là “lâu lâu một lần” (202D).

Phần B

Ai cũng dịch đúng cụm từ “năm 1999” trong Câu 101. Bất cứ người Mỹ nào không biết tiếng Việt cũng hiểu hết được ý nghĩa của cụm từ “in 1999” (101G), cụm từ “in the year 1999” (101E), và cụm từ “(five, year) 1999” (101D). Trong Câu 202 thì chỉ có công cụ web ta dịch đúng hết. Cụm từ “shoot the shit” không có nghĩa là “bắn cức” (202E) mà có nghĩa là “tán dóc” (202D).

Phần A

Phần A của Câu 202 đều được ba công cụ dịch ra tốt hết nhưng vấn đề dịch thuật Việt Anh nằm ở phần đầu của Câu 101:

 • Cụm từ 101G1: Me to study French
 • Cụm từ 101E1: I am French high-rolling that Study abroad
 • Cụm từ 101D1: I went to France study abroad

Câu hỏi cần phải trả lời là, một người Mỹ không biết tiếng Việt khi đọc một trong những cụm từ trên đây có hiểu hết ý này hay không, “Tôi sang Pháp du học”?

Cụm từ 101G1 của Google, Me to study French, làm cho người ta hiểu rằng “tôi học tiếng Pháp” chứ không phải là “tôi sang pháp”.

Cụm từ 101E1 của EVTran, I am French high-rolling that Study abroad, làm cho người ta hiểu rằng “tôi là người Pháp và cũng là dân cờ bạc thứ thiệt nhưng hiện đang du học” chứ không phải “tôi sang Pháp du học”. Lưu ý, high rolling là việc của một high roller (dân cờ bạc thứ thiệt).

Cụm từ 101D1 của VietnamQA trên hệ web ta, I went to France study abroad, làm cho người ta hiểu chính xác rằng “tôi sang Pháp du học”.

Kết luận

Dựa theo những điều trên đây thì ta có những kết luận như sau: NẾU dịch thuật Việt Anh của công cụ VietnamQA trên web ta có cách dịch tự động văn kiện tiếng Việt ra tiếng Anh tốt như đã làm cho cả Câu 101 lẫn Câu 202 trên đây thì dịch thuật web ta là một phương thức dịch Việt Anh đáng được nghiên cứu thêm.

Công cụ dịch tự động VietnamQA trên web ta nằm ở địa chỉ này: tudien.danhthieptoi.com. Từ điển Anh Việt và từ điển Việt Anh tên VietnamQA trên web ta không dùng tiếng Việt phổ thông mà chỉ dùng một loại tiếng Việt mới gọi là Đại Việt Ngữ.

Advertisements

One comment on “Kinh nghiệm Nghiên cứu Dịch thuật Tự động

 1. Pingback: Mục lục Tập truyện Hành trình Tony Minh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: