Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Nếu muốn xây quan hệ với khách hàng Mỹ

Nếu muốn xây quan hệ với khách hàng Mỹ, thay vì nói hoặc kêu người ta, chỉ nên ra câu hỏi. Nhưng không phải câu hỏi nào cũng tốt hết. Cả trang web này lẫn trang web này đều khuyên chúng ta nên thận trọng khi đặt câu hỏi.

 • Thứ nhất, cấm kỵ nhất trong việc xây dựng quan hệ cá nhân là viết sai tên người ta, ví dụ, Biran thay vì Brian.
 • Thứ nhì, người Việt trong nước cần phải lưu ý, chữ please (làm ơn) không có nhiều ý nghĩa nên đừng có dùng nhất là khi làm việc hàng ngày với người ta.
 • Thứ ba, thay vì dùng cụm từ “can you” thì nên dùng cụm từ “will you”, “could you”, hoặc tốt nhất là “would you” trong câu hỏi. Không nên hỏi, “can you”, vì đó là một thách thức xem người ta có làm được hay không. Dĩ nhiên người ta có thể làm được rồi nên mình mới nhờ.

Tốt hơn hết là dùng:

 • will you (lịch sự): ông có ý định sẽ làm không?
 • could you (lịch sự hơn): đã tới lúc ông làm chưa?
 • would you (lịch sự nhất): ông đã có ý định làm không?

Đây là điều ai cũng nên làm nhưng đây là điều ai trong chương trình Chất Xám Việt 1 Triệu Lần cũng cần phải làm, nhất là khi giao tiếp với khách hàng ở Mỹ của chương trình này.

Ask; don’t tell — Hỏi; không kêu

Sales calls. Employee meetings. Interviews with candidates. Phone calls with the media. Do you want to appear more approachable in these type of situations? sourceCool! Then, just remember three important words:

 • Ask; don’t tell.

Here’s why:

 • People don’t like to be told what to do.
 • People will remember something if they say it.
 • People will believe something if they say it.
 • People will learn something if they say it.

It brings to mind the words of Aristotle, who once said, “He who persuades me with my own words is the best.”

Buôn bán qua điện thoại. Họp mặt các nhân viên. Phỏng vấn các tuyển viên. Trao đổi với giới truyền thông qua điện thoại. Bạn có muốn làm cho người ta cảm thấy mình dễ tiếp xúc trong những tình huống nói trên, hay không?Tốt! Vậy thì hãy nhớ ba chữ quan trọng dưới đây:

 • Hỏi; không kêu.

Đây là tại sao:

 • Người ta không thích bị sai khiến kêu phải làm gì.
 • Người ta sẽ nhớ một điều gì đó dễ hơn nếu họ nói ra điều đó.
 • Người ta sẽ tin một điều gì đó dễ hơn nếu họ nói ra điều đó.
 • Người ta sẽ học một điều gì đó dễ hơn nếu họ nói ra điều đó.

Điều trên nhắc đến những lời của ông Aristotle, người mà một lần có nói: “Ai thuyết phục tôi bằng lời của chính tôi sẽ dễ thành công nhất

So sánh

Next, let’s explore the core differences between these two actions…

What they are:

 • ASKING is curious. TELLING is judgmental.
 • ASKING is generative language. TELLING is retrospective language
 • ASKING is engaging. TELLING is one-sided.

What they lead to:

 • ASKING leads to goals. TELLING leads to controls.
 • ASKING leads to listening. TELLING leads to talking.
 • ASKING leads to dialogue. TELLING leads to defensive responses.
 • ASKING leads to positive framing of a conversation. TELLING leads to negative framing of a conversation.

What they do:

 • ASKING shows that you trust others to develop their own answers. TELLING shows that your answers are the only ones of importance.
 • ASKING uncovers information that helps you present your ideas in a highly customized manner. TELLING overlooks information and assumes you already know what somebody needs.

Duyệt lại

OK. Let’s review:

You understand the value of asking, not telling.

You understand the difference between asking and telling.

Now it’s time to heighten the approachability of your language

Here are several examples of how to ASK instead of TELL:

 1. DON’T SAY, “You should sit down and think about…”
 2. DO ASK, “Have you ever thought about…?”

 3. DON’T SAY, “I’m upset with you because…”
 4. DO ASK, “Do you know why I’m upset with you?”

 5. DON’T SAY, “You screwed up because…”
 6. DO ASK, “Do you know where you went wrong?”

 7. DON’T SAY, “Here’s why you need my product…”
 8. DO ASK, “What are your biggest challenges with…?”

 9. DON’T SAY, “Your viewers would love…”
 10. DO ASK, “What are the major concerns of…?”

 11. DON’T SAY, “I can’t believe you did that!”
 12. DO ASK, “Is that what you were expecting to happen?”

 13. DON’T SAY, “You should have been more successful!”
 14. DO ASK, “What else would need to happen for you to accomplish your goal?”

Advertisements

One comment on “Nếu muốn xây quan hệ với khách hàng Mỹ

 1. Pingback: Mục lục Tập truyện Hành trình Tony Minh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: