Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Niềm vui Chân thật Trong đời

George Bernard Shaw, sinh 1856 ở Dublin, Ái Nhỉ Lan (Ireland) nhưng sống ở nước Anh trước khi chết vào năm 1950, là nhà văn có tư tưởng cải cách xã hội rất mới mẻ, ảnh hưởng khắp thế giới. Ông là một trong những nhà soạn kịch và phê bình văn học hàng đầu của ngành sân khấu trong thế kỷ 20. Trong đời sống cũng như trong tác phẩm, ông là một người có suy nghĩ độc lập và cấp tiến. Ông viết tiểu thuyết, kịch, luận văn,…, với bút pháp châm biếm khôi hài, cực kỳ sâu sắc. Tác phẩm Pygmalion (1913) của ông đến nay vẫn được tái bản lại hàng năm. Ông được giải thưởng Nobel văn chương năm 1925.Dưới đây bên trái là lời dịch của Tony Minh nhằm giải thích ý nghĩa nguyên thuỷ của một phần bài ông Shaw đã viết, như có cho thấy bên phải.
Niềm vui chân thật trong đời là được tận dụng cho một mục đích mà chính mình công nhận là vĩ đại. Làm một sức lực thiên nhiên thay vì một cục đất nhỏ nhoi phát sốt và ích kỷ chứa đầy những sự phiền não và phàn nàn lại hay than phiền rằng thế giới sẽ không dành hết thời gian nó làm cho mình hạnh phúc. Tôi có quan điểm rằng đời tôi thuộc quyền sở hữu của toàn thể cộng đồng và trong khi tôi còn sống nó là một đặc ân cho phép tôi có quyền thực hiện bất cứ việc gì tôi có thể làm cho nó. Tôi muốn tôi được hoàn toàn tận dụng khi tôi chết vì tôi mà càng làm việc nhiều thì tôi càng yêu nhiều. Tôi vui mừng trong cuộc sống cho mục đích của chính nó. Đối với tôi cuộc đời không phải là một cây đèn cầy bé nhỏ mà là một ngọn đuốc huy hoàng truyền giao cho tôi nắm giữ cho một khoảnh thời gian và tôi muốn làm cho nó cháy càng rực rỡ càng tốt trước khi trao nó tiếp đến với những thế hệ tương lai. This is the true joy in life, being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one. Being a force of nature instead of a feverish, selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy. I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as I live it is my privilege – my “privilege” to do for it whatever I can. I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work the more I love. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle to me; it is a sort of splendid torch which I’ve got a hold of for the moment and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.

Mục đích mình công nhận là vĩ đại

Google là mục đích mà chính Larry Page và Sergey Brin công nhận là vĩ đại. YouTube là mục đích mà chính Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim công nhận là vĩ đại. Yahoo là mục đích mà chính Jerry Yang and David Filo công nhận là vĩ đại.

Bình thiên hạ theo kiểu riêng của mình là “được tận dụng cho một mục đích” mà nhiều người đã “tự công nhận là vĩ đại” cho chính họ. Chính vì thế mà nhiều người đã lấy “bình thiên hạ” làm sứ mệnh cho đời mình. Ai nói đó không phải là một cách mua vui riêng chung?

Một trong những cách “bình thiên hạ” hay nhất là làm tổng thống một quốc gia. Vì ông Omaba cảm thấy làm tổng thống là cách được tận dụng cho một mục đích mà chính ông công nhận là vĩ đại cho riêng mình nên ông mới ứng cử ra làm tổng thống Hoa Kỳ.

Niềm vui là mục tiêu và, đối với nhiều người, ngay cả những ai chưa hiểu đời, “bình thiên hạ” là phương tiện đi tới mục tiêu đó cho trong ta cũng như cho mọi người quanh ta. Vì sử thi nào cũng có việc “bình thiên hạ”, không nhiều thì ít niềm vui, nên ai cũng thích đọc sách sử thi hoặc xem phim sử thi. Trang 26 cho biết sử thi là gì.

Nếu bạn đã lấy “bình thiên hạ” làm sứ mệnh đời mình thì bước đầu cần phải làm trước hết lại chính là việc tu thân! Trang 20 cho biết thêm.

Bài viết Kế tiếp

Advertisements

4 comments on “Niềm vui Chân thật Trong đời

  1. Pingback: Mục lục Tập truyện Hành trình Tony Minh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  2. Pingback: Phản ứng về Tiền đề Cơ bản « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  3. Pingback: Phản ứng về Tiền đề Cơ bản Nhất đời « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

  4. Pingback: Triết lý Khổng Phu Tử « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: