Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Thách thức Dịch thuật Bất ngờ

Lưu ý: VietnamQA hết hoạt động rồi nhưng những khái niệm do nó đưa ra vẫn còn có giá trị cho một số người trong thế giới tiếng Việt.


VietnamQA và Đại Việt Ngữ

VietnamQA là thương hiệu từ điển dùng để thể hiện công nghệ dịch thuật gọi là Đại Việt Ngữ. Đại Việt Ngữ không là một ngôn ngữ mới mà chỉ là một phương ngữ của tiếng nói nước Việt Nam. Phương ngữ Đại Việt Ngữ là ngôn ngữ dùng trong xã hội web ta.

Loại tiếng Việt dùng trên web ta gọi là Đại Việt Ngữ. Nó giúp dân web ta diễn đạt thuần Việt nhưng chuẩn xác nhiều khái niệm mới lạ và phức tạp. Loại tiếng Việt tân thời này cho phép ta nhận thấy được sự khác biệt giữa dữ liệu (data) và khuynh liệu (metadata) cũng như giữa yêu sách (requirement) và đòi hỏi (demand).

Bài viết, Phải hiểu Truyện Hệ như thế nào?, cho thấy sự chuẩn xác và nghiêm túc của việc từ điển VietnamQA phiên dịch từ cụm từ tiếng Anh, user story, ra cụm từ Đại Việt Ngữ, truyện hệ.

Sau đây là một số ví dụ khác cho thấy những khái niệm mới lạ đã có trong Đại Việt Ngữ rồi: xe khinh thân, đồng liêu đối duyệt, xem Đồng liêu đối duyệt “Trái đất & Bầu Trời”, ống than phần tỉ, xem Nhẹ như lông, cứng hơn thép, v. v.

Lý tưởng cho Đại Việt Ngữ là để phá tan rào cản ngoại ngữ cho gia công trí tuệ trong thời đại toàn cầu hoá và hội nhập WTO. Người Việt sẽ không bao giờ cạnh tranh công bằng trên thị trường quốc tế nếu không thể nào làm việc trí tuệ hầu như hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ. Nguồn: Trau dồi tiếng Anh trên Web ta

Đại Việt Ngữ là một trong những điều kiện cần thiết giúp nâng cao chất lượng của kết quả biên soạn những yêu sách kỹ thuật trong dạng các truyện hệ dưới sự đòi hỏi của quá trình phát triển phần mềm gọi là Lập trình Cực độ, xem Cách viết Truyện hệ.

Ngôn từ trong bài viết, Lãnh đạo là gì?, đôi khi khó hiểu cho ngay cả người rành tiếng Việt vì nó dựa vào một loại tiếng Việt mới gọi là Đại Việt Ngữ. Nhân viên nhóm xây hệ web ta cố dùng Đại Việt Ngữ để nâng cao chuẩn xác thông tri nội bộ. Sự trao đổi giữa các thành viên trong cùng một nhóm có cao độ chuẩn xác thông tri nội bộ khi nào không ai trong nhóm cần phải nhiều lần hỏi ngược lại lẫn nhau cụm từ này, đoạn văn kia có nghĩa là gì.

Hành trình Tony Minh

đọc tiếp ở trang 31

Thách thức Dịch thuật Bất ngờ

Nội dung dưới đây cho thấy khả năng từ điển VietnamQA dịch tự động hay dỡ ra sao vào đầu năm 2007. Ít ra nó cho tôi khả năng hiểu nhanh ngay phần nhiều bất cứ đoạn văn tiếng Anh nào trên mạng web quốc tế.

Vào sáng ngày CN 19-5-2007, lúc đó là ban đêm ở Việt Nam, tôi đang đọc bài trên web thì đùng một phát, có người gữi ngay đến tôi một lời như sau:

Xuân: I would expect to pass the servlet the name and path of the SWF and the desired name of the PDF. My thought is that this is most simply done using iText but I am open to other suggestions that make this is simpler/cheaper.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nhận được ngay lời chat thứ hai…

Xuân: Dịch dùm em đoạn này được không anh?

Duy: Được

Vừa trả lời xong tôi chạy ngay vào Trang Đầu > Bảng Viết Nháp của tôi trong xã hội web ta sao chép lại đoạn văn tiếng Anh cho vào Bảng nháp A rồi bấm nút Lưu trữ và bấm nút Dịch Anh-Việt, kết quả là:

Tôi sao chép toàn bộ đưa qua cho Xuân xem ngay…

Duy: tôi đã có thể sẽ mong đợi để qua cái đó servlet cái đó tên và đường mòn của cái đó SWF và cái đó desired tên của cái đó PDF. của tôi đã tưởng là mà này là (nhiều nhất, phần lớn) đơn giản xong rồi dùng itext nhưng tôi đang mở để khác sự gợi ý mà làm ra này là simpler / rẻ hơn.

… và liền tức khắc, dựa vào kết quả dịch tự động đó, tôi viết lại toàn bộ như sau…

Duy: Tôi có thể chuyển cho servlet biết tên và đường mòn tệp SWF đó và tên PDF mong muốn. Ý tôi là việc này thường được đơn giản làm dùng iText nhưng tôi đang chào đón nếu có ai gợi ý cho biết cách làm việc đơn giản hơn hoặc rẻ hơn.

Xuân: Anh copy trong Dịch tự động phải không ạ?

Duy: yes

Xuân: rồi viết lại

Xuân: thảo nào chẳng thấy nó có nghĩa gì

Xuân: vậy là từ điển dịch tự động vẫn chưa hoạt động được tốt

Duy: phần viết lại thì sao

Xuân: phần viết lại thì em hiểu

Advertisements

One comment on “Thách thức Dịch thuật Bất ngờ

  1. Pingback: Mục lục Tập truyện Hành trình Tony Minh « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 04-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: