Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Yêu cầu Việc làm Số 1204

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1204

 • Mục tiêu 1204A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1204, một lập trình viên chưa biết gì về mô hình MVVM sẽ có thể đối đáp với nhà tuyển dụng gặp lần đầu tiên về đề tài này và nếu cần sẽ đáp ứng được khi nhà tuyển dụng yêu cầu viết ngay một số mã nguồn nhằm biểu diễn khả năng lập trình theo mô hình MVVM.

 • Mục tiêu 1204B: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1204, một lập trình viên chưa biết gì về mô hình MVVM sẽ có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt về bất cứ câu hỏi hoặc lời viết nào có cho thấy dưới đây.

Đoạn B -Yêu cầu Việc làm 1204

Nhằm đáp ứng mục tiêu 1204A và mục tiêu 1204B, nhân viên sẽ viết một số bài blog giúp độc giả có khả năng trả lời những câu hỏi sau đây do nhà tuyển dụng đưa ra trong một cuộc phỏng vấn ở một quá trình xin việc nào đó:

 • MVVM là gì?
 • MVC là gì?
 • So sánh ưu nhượt điểm của mô hình MVVM và mô hình MVC
 • View là gì?
 • Model là gì?
 • ViewModel là gì?
 • Giải thích về Data binding
 • Giải thích về Data Template
 • Command là gì?

Đoạn C -Kết quả Mong đợi 1203

Kết quả việc làm theo sự mong đợi sẽ bao gồm nhưng điều dưới đây:

 • Tất cả các bài viết cho việc làm 1204 sẽ được sắp xếp vào một chuổi theo thứ tự cần phải đọc và làm theo.
 • Bài viết nào cũng cần phải có ít nhất 5 phút, và tối đa 20 phút, mới đọc xong hết.
 • Bài viết nào có phần lý thuyết cũng nên có phần thực hành.
 • Phần thực hành nào cũng có ví dụ mã nguồn cụ thể.
 • Nếu có lý thuyết và thực hành thì phải ra một số câu hỏi ví dụ cho một bài thi hoặc một cuộc phỏng vấn.
 • Đầu bài viết phải cho biết tại sao cần phải học tài liệu trong đây.
 • Đầu bài viết phải cho biết hết các mục tiêu chính của bài viết: sau khi đọc xong, sẽ làm được những gì.
 • Đây không phải là một môn học mà là một bài blog. Thế nên mỗi bài viết cần phải diễn đạt được hết một ý tưởng nào đó mà không cần phải có bài viết khác để có thể đọc và làm theo.
 • Mỗi một bài viết phải làm cho lập trình viên C# thành công trong việc đọc và làm theo. Chúng ta sẽ không viết cho học sinh chưa biết gì hết về việc lập trình.
 • Tất cả các bài viết cho việc số 1204 sẽ trả lời được hết các câu hỏi dưới đây, nhưng cần phải hỏi đáp bằng tiếng Việt.

Đoạn D – Các câu Phỏng vấn về MVVM

 1. What is benefit of using MVVM with WPF over MVC and MVP.
 2. Differentiate between MVVM and MVC.
 3. Differentiate between MVVM and MVP.
 4. How is ModelView of MVVM different from Controller of MVC.
 5. How is ModelView of MVVM different from Presenter of MVP.
Advertisements

About nhansuwebta

One comment on “Yêu cầu Việc làm Số 1204

 1. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 13-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: