Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Yêu cầu Việc làm Số 1205

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1205

 • Mục tiêu 1205A: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1205, một lập trình viên chưa biết gì về ngôn ngữ lập trình Visual C++ sẽ có thể đối đáp với nhà tuyển dụng gặp lần đầu tiên về đề tài này và nếu cần sẽ đáp ứng được khi nhà tuyển dụng yêu cầu viết ngay một số mã nguồn nhằm biểu diễn khả năng lập trình Visual C++.

 • Mục tiêu 1205B: Sau khi đọc xong và làm theo các bài viết đáp ứng cho việc làm số 1205, một lập trình viên chưa biết gì về ngôn ngữ lập trình Visual C++ sẽ có thể hỏi đáp bằng tiếng Việt về bất cứ câu hỏi hoặc lời viết nào có cho thấy dưới đây.

Đoạn B -Yêu cầu Việc làm 1205

Nhằm đáp ứng mục tiêu 1205A và mục tiêu 1205B, nhân viên sẽ viết một số bài blog giúp độc giả có khả năng trả lời những câu hỏi sau đây do nhà tuyển dụng đưa ra trong một cuộc phỏng vấn ở một quá trình xin việc nào đó:

 • IDE là gì?
 • API là gì?
 • So sánh sự tối ưu compile giữa VC++ 2010 và DEV C++
 • Cách Lập trình đồ họa với OpenGL trên Visual C++

Đoạn C -Kết quả Mong đợi 1205

Kết quả việc làm theo sự mong đợi sẽ bao gồm nhưng điều dưới đây:

 • Tất cả các bài viết cho việc làm 1205 sẽ được sắp xếp vào một chuổi theo thứ tự cần phải đọc và làm theo.
 • Bài viết nào cũng cần phải có ít nhất 5 phút, và tối đa 20 phút, mới đọc xong hết.
 • Bài viết nào có phần lý thuyết cũng nên có phần thực hành.
 • Phần thực hành nào cũng có ví dụ mã nguồn cụ thể.
 • Nếu có lý thuyết và thực hành thì phải ra một số câu hỏi ví dụ cho một bài thi hoặc một cuộc phỏng vấn.
 • Đầu bài viết phải cho biết tại sao cần phải học tài liệu trong đây.
 • Đầu bài viết phải cho biết hết các mục tiêu chính của bài viết: sau khi đọc xong, sẽ làm được những gì.
 • Đây không phải là một môn học mà là một bài blog. Thế nên mỗi bài viết cần phải diễn đạt được hết một ý tưởng nào đó mà không cần phải có bài viết khác để có thể đọc và làm theo.
 • Mỗi một bài viết phải làm cho lập trình viên C++ thành công trong việc đọc và làm theo. Chúng ta sẽ không viết cho học sinh chưa biết gì hết về việc lập trình.
 • Tất cả các bài viết cho việc số 1205 sẽ trả lời được hết các câu hỏi dưới đây, nhưng cần phải hỏi đáp bằng tiếng Việt.

Đoạn D – Các câu Phỏng vấn về MVVM

 1. How many types of DLLs are there?
 2. What is different between Win32 DLL & COM DLL?
 3. What is interface?
 4. How u can know the functions of 3rd party Control?
 5. What is MTS?
 6. What is .LIB?
 7. What is BASE CLASS of MFC?
 8. What is the base class for MFC Framework ?
 9. If i derive a new class from CObject what are the basic features my derived wil get ?
 10. What is the use of CCmdTarget ?
 11. What is document-view architecture ? Give me one real time example for SDI ?
 12. Can you explaing the relashionship between document,frame and view ?
 13. How to access document object from view ?
 14. What is the entry point for window based applications ?
 15. Explain the flow for a simple win32 based application ?
 16. How to handle command line arguements from simple MFC application ?
 17. What is model and modeless dialog box ? Give some examples?
 18. How to create open & save dialogs ?
 19. What is CSingleDocTemplate?
 20. What is the difference between hinsrtance and hprevinstance in WinMain function?
 21. Explaing about MDI and CMultiDocTemplate ?
 22. Tell me the different controls in MFC ?
 23. What is the use of OninitDialog ?
 24. What is the use of UpdateData funciton ?
 25. What is the difference between GetMessage and PeekMessage ?
 26. How to update all the views whenver document got updated ?
 27. How to handle RTTI in MFC ?
 28. What is serialization ?which function is responsible for serializing data ?
 29. What is CArchive class dowes?
 30. What is thread & process?
 31. Explain about different kinds of threads in MFC?
 32. Tell me about different kinds of synchranization objects ?
 33. what is the use of Mutex and critical section ?
 34. What is socket?
 35. What is the difference between Synchronous sockets and asynchronous sockets?
 36. Have you ever used win32 APIs ?
 37. What is the difference between ANSI Code and UNICODE ?
 38. What is the difference between regular dlls and extended dlls?
 39. what is the use of AFX_MANAGE_STATE ?
 40. What’s the difference between PostMessage and SendMessage?
 41. Describe the Document/View architecture.
 42. What’s the difference between Modal and Modeless Dialog?
 43. How to create a Modeless Dialog?
 44. How to setup a timer?
 45. Name the Synchronization objects.
 46. What is a critical section and how is it implemented?
 47. What is CMutex?
 48. Given two processes, how can they share memory?
 49. What is a message map, and what is the advantage of a message map over virtual functions?
 50. What is the difference between ASSERT and VERIFY?
 51. Why wizards generate enum IDD for dialogs?
Advertisements

About nhansuwebta

3 comments on “Yêu cầu Việc làm Số 1205

 1. trinm1987
  16-12-2012

  sao khong thay noi cu the cong viec gi se kiem duoc bao nhieu tien.thoi gian la bao nhieu lau

  • Tonax
   17-12-2012

   Nếu muốn xin việc thì yêu cầu liên lạc trực tiếp ông Minh Duy qua địa chỉ Facebook facebook.com/fitsharp.demoguy hoặc qua email riêng

 2. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 16-12-2012 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: