Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Yêu cầu Việc làm Số 1206 – WPF Command Model and MVVM

Đoạn A – Mục tiêu Việc làm 1206

Người làm việc số 1206 sẽ hoàn tất mục tiêu sau đây:

 • Mục tiêu 1206A: Sau khi đọc xong và làm theo mã nguồn trong các bài biểu diễn cụ thể, một lập trình viên C# chưa biết gì về WPF, MVVM và WPF Command Model có thể đối đáp với nhà tuyển dụng gặp lần đầu tiên về những đề tài này và nếu cần sẽ đáp ứng được khi nhà tuyển dụng yêu cầu viết ngay một số mã nguồn nhằm biểu diễn khả năng lập trình bên trong những đề mục nói trên.
 • Mục tiêu 1206B: Sau khi đọc xong và làm theo mã nguồn trong các bài biểu diễn cụ thể, một lập trình viên C# chưa biết gì về những mục nói trên sẽ có khả năng đối đáp với nhà tuyển dụng về những câu hỏi tuyển dụng như có liệt kê trong phần chót của bài viết này.

Đoạn B – Văn cảnh Việc làm 1206

 1. Kết quả việc làm phải là mã nguồn trong các bài biểu diễn cụ thể. Mỗi bài biểu diễn là một bài học độc lập. Không quá đơn giản làm phí thời gian LTV C# mà cũng không quá phức tạp làm LTV C# ít năm kinh nghiệm không theo kịp.
 2. Đối tượng những bài học này là một lập trình viên C# đã hành nghề ít nhất 6 tháng.
 3. Đối tượng không muốn phí thời gian đọc những lời giải thích dài dòng qua những bài diễn giải theo kiểu sách vỡ nhà trường.
 4. Lời diễn giải nào cũng là tối đa một dòng đính kèm với một dòng mã nguồn.
 5. Bài học nào cũng phải đáp ứng được hết các yếu tố thành công cũng như tránh được hết các yếu tố thất bại như có liệt kê trên trang này: Cách thực hiện Mã nguồn Diễn giải Một bài học Lập trình C#
 6. Lớp vật thể, public class, nào cũng phải nằm bên trong tệp bài học. Tất cả các dòng mã nguồn của một bài học cần nằm hoàn toàn bên trong một tệp bài học duy nhất. Hệ diễn giải sẽ có hàng trăm hàng ngàn bài học và bài học nào cũng phải toàn bộ và độc lập, ngoại trừ việc dùng công cụ biên bản TTT (TempTraceToolbox).
 7. Tệp XAML phải nằm bên ngoài tệp C# (*.cs). Nhưng không nên vì thế mà tạo nhiều tệp XAML. Mục tiêu là tạo càng ít số tệp cho một bài học càng tốt. Nếu có thể nhập lại được mà không nhập lại thì coi như bài học thất bại. Điều này quan trọng khi phải quản lý hàng trăm, hàng ngàn bài học.

Đoạn C – Những câu hỏi Tuyển dụng Phổ thông cho Mục tiêu 1206

 • Trang này, Pro WPF 4.5 in C# by Matthew MacDonald, cho thấy ví dụ một cuốn sách về những đề tài nói trên: WPF, MVVC, WPF Command Model.
 • Người làm việc trên phải tự mình lục trên web cho ra những câu hỏi tuyển dụng về những đề tài trong sách và làm mã nguồn diễn giải vấn đề cho học viên đi theo mà không cần tốn thời gian học.
Advertisements

One comment on “Yêu cầu Việc làm Số 1206 – WPF Command Model and MVVM

 1. Pingback: Ví dụ cho thấy những việc cần làm « Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 19-01-2013 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: