Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

TempSpecViews

TempSpecViews là một lớp C#. Dưới đây là một số thành viên cho lớp này:

  • TempSpecViews.PropertyView (xem thí nghiệm PropertyView13)
  • TempSpecViews.PropertyStack (xem thí nghiệm PropertyStackView14)
  • TempSpecViews.Datasheet (xem thí nghiệm ProductView12)

Người dùng cũng có thể truy cập những thành viên trên đây bằng cách không viết hoa nhưng viết tắt như sau:

  • tsv.PropertyView
  • tsv.PropertyStack
  • tsv.Datasheet
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15-03-2013 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: