Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Phần mềm Tiêu chuẩn TMD101

Một phần mềm theo tiêu chuẩn TMD101 sẽ có hết những tính năng tiêu chuẩn như sau:

  1. Mã nguồn hoàn toàn nằm trong dạng C#
  2. Thanh thực đơn với lệnh File, Log và Help ở đầu trang trên mặt tiền phần mềm.
  3. Thanh công cụ nằm kế thanh thực đơn.
  4. Thanh nội dung trên mặt tiền phần mềm có hai phần: bên trái là cây nội dung và bên phải là trình duyệt web.
  5. Thanh trạng thái ở cuối trang trên mặt tiền phần mềm.
Advertisements

One comment on “Phần mềm Tiêu chuẩn TMD101

  1. Pingback: Truyện hệ 31002 Phần mềm Phần tích Nội dụng Văn kiện | Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02-10-2013 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: