Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Đào tạo Lập trình viên

Phần mềm Tiêu chuẩn TMD101

Một phần mềm theo tiêu chuẩn TMD101 sẽ có hết những tính năng tiêu chuẩn như sau:

  1. Mã nguồn hoàn toàn nằm trong dạng C#
  2. Thanh thực đơn với lệnh File, Log và Help ở đầu trang trên mặt tiền phần mềm.
  3. Thanh công cụ nằm kế thanh thực đơn.
  4. Thanh nội dung trên mặt tiền phần mềm có hai phần: bên trái là cây nội dung và bên phải là trình duyệt web.
  5. Thanh trạng thái ở cuối trang trên mặt tiền phần mềm.
Advertisements

One comment on “Phần mềm Tiêu chuẩn TMD101

  1. Pingback: Truyện hệ 31002 Phần mềm Phần tích Nội dụng Văn kiện | Tô Mỳ Minh Duy (CTTMMD)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02-10-2013 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: