Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Truyện hệ 31002 Phần mềm Phần tích Nội dụng Văn kiện

Tạo phần mềm PM310 dựa trên tiêu chuẩn TMD101, xem trang web https://cttmmd.wordpress.com/2013/10/02/phan-mem-tieu-chuan-tmd101/

Tạo lệnh { File >> Analize Document } cho có khả năng xé một tệp phức tạp theo dạng Microsoft Word ra thành nhiều mảnh khác nhau, mỗi mảnh là một tệp XML.

Dùng LocalHelper.cs làm public class LocalHelper. Trong đó sẽ có:

public static string InputFile = @”C:\Temp\myInputFile.docx”; public static string OutputFolder = @”C:\Temp\MyOutputFolder”;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 02-10-2013 by in Minh Duy.
%d bloggers like this: