Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Baskingapp

Phần mềm Phơi ý – Basking Application

Phần mềm Phơi ý (Baskingapp) làm ra cho người không chuyên về kỹ thuật có khả năng tự động hoá việc riêng. Đây là nghệ thuật đưa đẩy hoạt động mất nhiều thời gian của mình vào hậu cảnh nhằm cho có nhiều thơi gian hơn cho những hoạt động khác.

Tình hình Phần mềm Phơi ý

Phần mềm Phơi ý (Baskingapp) vẫn còn đang trong trạng thái chưa làm xong. Những phiên bản đương thời chỉ dành cho dân kỹ thuật kiểm tra chất lượng ý tưởng phần mềm.

Tài liệu Tham khảo Việt ngữ

Tài liệu Tham khảo Anh ngữ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: