Chương trình Tô mỳ Minh duy

Giải quyết hiệu quả vấn đề trong những mối quan hệ

Daily Scrum – Lý thuyết Chen lấn Hàng ngày

Lý thuyết Chen lấn

Scrum có nghĩa là chen lấn. Nó không có nghĩa là ẩu đả (clash), cãi lộn (verbal fight), tranh giành (scramble for) hoặc đánh nhau (fighting). Thế nên Daily Scrum có nghĩa là Chen lấn Hằng ngày.

Trách nhiệm tối cao của LTV là lập trình. Quy trình Chen lấn Hằng ngày là một cách giúp các LTV trao đổi tốt với nhau hằng ngày. KTV đóng vai trò Trưởng chen lấn đẩy mạnh quy trình chen lấn nhưng sẽ thất bại nếu không tường trình cho khách hàng biết hàng ngày kết quả chen lấn ra sao.


LN101 Daily Scrum (Chen lấn Hàng ngày) là quy trình đã được định rõ của phương pháp Lập trình Linh hoạt (agile) giúp theo dõi và điều khiển các hoạt động phát triển phần mềm. Nó bao gồm những mảng hoạt động thiết lập, theo dõi, và quản lý những việc chưa làm xong, các công việc hiện tại, những rũi ro, các sự cố và những thay đổi.

LN102 Một dự án phần mềm triển khai bằng Scrum được quản lý qua việc thiết lập, bảo quản, và theo dõi các thông số điều khiển then chốt. Các cơ chế mang tính kiểm soát này rất quan trọng khi việc phát triển phần mềm liên quan đến những rũi ro không định lượng được hay những tình trạng không dự đoán trước được. Việc sử dụng những cơ chế kiểm soát này cũng là yếu tố then chốt trong quy trình phát triển phần mềm Scrum.

LN103 Các thông số kiểm soát luôn được đo lường, theo dõi, và phối hợp với nhau. Hai thông số chính là (danh sách) những việc chưa hoàn tất và rũi ro. Danh sách những việc chưa hoàn tất lúc đầu thường nhiều, sau đó gia tăng thêm trong quá trình lập kế hoạch, và rồi giảm dần đi khi dự án được tiến hành (qua các bước) – do chúng hoặc đã được giải quyết xong hoặc đã bị hủy bỏ, và rồi sẽ không còn nữa khi phần mềm được hoàn tất. Rũi ro sẽ gia tăng khi càng nhiều sự cố, vấn đề, và những việc chưa làm xong được xác định thêm, sau đó (rũi ro) sẽ giảm đến mức chấp nhận được khi phần mềm được chỉnh sửa. Scrum cho phép nhóm phát triển tự xác định khi nào hệ thống (phần mềm) là “đủ tốt” để chuyển giao cho khách hàng.

LN104 Với phương pháp Chen lấn (scrum), mọi quy trình dự án đều đi qua một đợt các chu trình, thường dài từ 2 đến 4 tuần, gọi là những quãng nước rút (sprint). Phương pháp Chen lấn đặc biệt thích hợp với các dự án có yêu sách dễ thay đổi nhanh chóng. Những việc phải làm trong một dự án theo kiểu chen lấn được liệt kê trong một danh sách gọi là Tồn đọng Sản phẩm (Product Backlog), nó liệt kê hết các truyện hệ cần làm cho sản phẩm.

LN105 Ở đầu mỗi quãng nước rút, một cuộc họp lên kế hoạch nước rút (sprint planning meeting) được tổ chức với Chủ sản phẩm (product owner) lên thứ tự ưu tiên trước sau cho các truyện hệ trong Danh sách Tồn đọng Sản phẩm và đội chen lấn (scrum team) sẽ chọn ra những truyện hệ mà họ cần phải hoàn tất nhằm hoàn thành một sứ mệnh cụ thể cho quãng nước rút đó. Những truyện hệ đó sẽ được rút ra khỏi Danh sách Tồn đọng Sản phẩm và đưa vào Danh sách Tồn đọng Chu trình (sprint backlog).

LN106A Mỗi ngày một cuộc họp Chen lấn (daily scrum) sẽ được tổ chức nhằm giúp nhóm dự án tập trung với những việc đang cần làm của họ. Những cuộc họp Chen lấn Hàng ngày giúp làm rõ việc gì ai trong nhóm đang làm, hỗ trợ vấn đề chia sẻ kiến thức, giảm thiểu các việc làm trùng lặp, và đảm bảo các phần việc đang làm có thể tích hợp được với nhau.

LN106B Ở cuối mỗi chu trình, nhóm dự án trình bày toàn bộ chức năng sản phẩm đã hoàn tất trong chu trình đó trong cuộc họp Đánh giá Nước rút (sprint review meeting). Vấn đề then chốt trong triển khai Scrum là các vai trò, trách nhiệm, và bổn phận được định rõ như sau:

LN107 Chủ sản phẩm có các trách nhiệm sau:

 • Xác định các tính năng của sản phẩm
 • Quyết định nội dung và ngày ra sản phẩm
 • Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (return on investment)
 • Ưu tiên thứ tự phát triển trước sau của các tính năng sản phẩm
 • Cứ sau 30 ngày thì chỉnh sửa lại các tính năng và thứ tự ưu tiên của chúng, nếu cần
 • Duyệt hoặc không duyệt kết quả những truyện hệ của các thành viên trong dự án

LN108 Trưởng chen lấn hỗ trợ nhóm dự án và làm việc chặt chẽ với Chủ sản phẩm:

 • Đảm bảo nhóm dự án hoạt động tốt và có hiệu quả
 • Tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án
 • Tháo bỏ các rào cản nếu có
 • Bảo vệ nhóm dự án khỏi những can thiệp từ bên ngoài vào
 • Đảm bảo theo sát quy trình Chen lấn; bao gồm việc mời mọi người tham dự các cuộc họp “Chen lấn Hàng ngày” (daily scrum), các cuộc họp Đánh giá Nước rút  (sprint review meetings), và các cuộc họp lên Kế hoạch Nước rút (sprint planning meeting)

LN109 Nhóm dự án bao gồm cả đội lập trình lẫn đội kiểm định:

 • Đa chức năng, thường gồm có từ 5 đến 9 thành viên
 • Chọn mục tiêu cho từng quãng nước rút và mô tả kết quả công việc sẽ như thế nào
 • Có quyền làm mọi thứ trong phạm vi quy định về triển khai dự án để đạt được mục tiêu của từng quãng nước rút
 • Tự tổ chức nhóm và công việc của nhóm
 • Trình diễn kết quả công việc cho Chủ sản phẩm xem
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: